Το πρώτο διαφημιστικό banner που εμφανίστηκε στο Internet

Το διαφημιστικό banner εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1994 σε ένα site  με την ονομασία HotWired.com και σκοπός της ήταν η προώθηση κάποιων μουσείων τέχνης.

first-ad-banner-600x337.jpg

we are hiring
Follow us on Google+