Κάντε χρήση της ετικέτας meta "Description"

Περιλήψεις μπορούν να οριστούν για κάθε σελίδα.

Η ετικέτα meta description μιας σελίδας δίνει στην Google και σε άλλες μηχανές αναζήτησης μια σύνοψη του τι είναι η σελίδα για (1). Όπου τίτλος μιας σελίδας μπορεί να είναι μερικές λέξεις ή μια φράση, η ετικέτα meta description μιας σελίδας μπορεί να είναι μια ή δύο φράσεις ή μια μικρή παράγραφο. Το Google Webmaster Tools σας παρέχει μια εύχρηστη ενότητα με ανάλυση του περιεχομένου, θα σας πει σχετικά με την κάθε ετικέτα meta description που είναι είτε υπερβολικά σύντομη, μακρά, ή αναπαραχθεί υπερβολικά πολλές φορές (οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται και για τις ετικέτες <title>). Όπως η ετικέτα <title>, τοποθετείται μέσα στην ετικέτα <head> έτσι και η ετικέτα meta description έτσι και αυτή μπαίνει μέσα στην ετικέτα <head> του HTML εγγράφου σας.

meta

(1) Η αρχή της ετικέτας meta description για την κεντρική μας σελίδα, η οποία δίνει περίληψη των προσφορών της ιστοσλίδας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ετικέτας description meta;

Οι ετικέτες description meta είναι σημαντικές, διότι ενδέχεται να  χρησιμοποιεί το Google κάποια αποσπάσματα για τις σελίδες σας.  Σημειώστε ότι λέμε "ενδέχεται" διότι η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχετικό τμήμα της σελίδας σας απο κείμενο εάν ταιριάζει με το ερώτημα του χρήστη. Εναλλακτικά, η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε περιγραφή της ιστοσελίδας σας στο Open Catalog Project, εάν η τοποθεσία σας εμφανίζεται εκεί. H προσθήκη ετικετών description meta σε κάθε μία από τις σελίδες σας είναι πάντα καλή πρακτική για να μπορεί η Google να τις χρησιμοποιήσει σαν αποσπασμα στην περίπτωση που δεν μπορέσει να βρεί μια καλή επιλογή κειμένου.


Λέξεις σε το απόσπασμα είναι με έντονη γραφή, όταν εμφανίζονται στο ερώτημα του χρήστη (2). Αυτό δίνει στο χρήστη ενδείξεις σχετικά με το αν το περιεχόμενο στη σελίδα
ταιριάζει με ό,τι αυτός έχει αναζήτησει. (3) είναι άλλο ένα παράδειγμα, αυτή τη φορά δείχνει ένα απόσπασμα από την description meta ετικέτα σε μια εσωτερική
σελίδα (η οποία έχει τη δική της μοναδική description meta-ετικέτα) που περιέχει ένα άρθρο.

meta2

(2) Ένας χρήστης εκτελεί το ερώτημα [baseball cards]. H κύρια σελίδα μας εμφανίζεται ως αποτέλεσμα, με τμήμα της ετικέτας meta description να χρησιμοποιείται ως απόσπασμα.)
 

meta3

(3)Ένας χρήστης εκτελεί το ερώτημα [rarest baseball cards]. Μία από τις εσωτερικές σελίδες μας, με  μοναδική ετικέτα description meta χρησιμοποιείται ως απόσπασμα και εμφανίζεται στο αποτέλεσμα.

 

Βέλτιστες πρακτικές

Συνοψίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο της σελίδας

Γράψτε μια περιγραφή που θα τόσο να ενημερώνει όσο και να ενδιαφέρει τους χρήστες αν δούν την meta description ετικέτα σας σαν
απόσπασμα ενός αποτέλεσματος αναζήτησης.

Αποφύγετε να:

  • γράφετε μια description meta-ετικέτα που δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο της σελίδας.
  • χρήση γενικών περιγραφών όπως: "Αυτό είναι μια σελίδα web" ή "Σελίδα σχετικά με τις κάρτες μπέιζμπολ".
  • γεμίζετε την περιγραφή με μόνο λέξεις-κλειδιά.
  • αντιγραφή και επικόλληση ολόκληρο το περιεχόμενο του εγγράφου στην ετικέτα meta description.

Χρησιμοποιήστε μοναδικά περιγραφές για κάθε σελίδα

Στην ιδανική περίπτωση, καθεμία από τις σελίδες σας πρέπει να έχει μια μοναδική ετικέτα τίτλο,
η οποία βοηθά την Google να διαχωρίσει την σελίδα από τις άλλες σελίδες της ιστοσελίδας σας.
Αποφύγετε να:
  • χρησιμοποιήσετε μια ενιαία ετικέτα τίτλου σε όλες της σελίδες της ιστοσελίδας σας ή σε μια μεγάλη ομάδα των σελίδων.

Χρησιμοποιήστε σύντομους, αλλά περιγραφικούς τίτλους

Έχοντας μια διαφορετική description meta-ετικέτα για κάθε σελίδα βοηθά τόσο τους χρήστες όσο
και Google, ιδίως στις αναζητήσεις όπου οι χρήστες μπορεί να ψαξουν πολλαπλές σελίδες στον domain
σας. Εάν η ιστοσελίδα σας έχει χιλιάδες ή και εκατομμύρια σελίδες, η χειροκίνητη δημιουργία ετικέτών
meta description ίσως δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε
αυτόματα τις ετικέτες description meta που βασιζόμενοι στο περιεχόμενο της κάθε σελίδας.

Αποφύγετε να:

  • χρησιμοποιήσετε μια ενιαία description meta-ετικέτα σε όλες της σελίδες της τοποθεσίας σας ή σε μια μεγάλη ομάδα των σελίδων.
we are hiring
Follow us on Google+