Βελτίωση της δομής της διεύθυνσης τοποθεσίας σας

Ευκατανόητα URLs που περιέχουν απλές πληροφορίες

Η δημιουργία περιγραφικών κατηγοριών και ονομάτων αρχείων για τα έγγραφα του ιστοτόπου σας δεν διευκολύνει μόνο την καλύτερη οργάνωση του ιστοτόπου αλλά και τον εντοπισμό των εγγράφων σας από τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης, εξυπηρετεί τη δημιουργία απλούστερων, "φιλικότερων" προς το χρήστη διευθύνσεων τοποθεσίας για όσους επιθυμούν να συνδεθούν με το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας. Οι εξαιρετικά μακροσκελείς και αινιγματικές διευθύνσεις τοποθεσίας που περιλαμβάνουν ελάχιστες αναγνωρίσιμες λέξεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επισκέπτες.

Τέτοιες διευθύνσεις τοποθεσίας μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και να δυσκολέψουν το χρήστη. Οι χρήστες δυσκολεύονται να αποστηθίσουν τη διεύθυνση τοποθεσίας ή να δημιουργήσουν ένα δεσμό προς αυτή. Επίσης, οι χρήστες ίσως θεωρούν ότι ένα τμήμα της διεύθυνσης τοποθεσίας δεν είναι απαραίτητο, κυρίως εάν σε αυτή εμφανίζονται μη αναγνωρίσιμες παράμετροι. Επομένως, ενδέχεται να παραλείψουν ένα τμήμα της, απενεργοποιώντας το δεσμό.

Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνδέονται με τη σελίδα σας χρησιμοποιώντας ως λεκτικό μέρος του συνδέσμου τη διεύθυνση τοποθεσίας αυτής της σελίδας. Εάν η διεύθυνση τοποθεσίας περιέχει σχετικές λέξεις, τότε παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες και στις μηχανές αναζήτησης σε σχέση με ένα αναγνωριστικό ή μια παράμετρο με περίεργη ονομασία.

url

(1) Διεύθυνση τοποθεσίας για μια σελίδα στον ιστότοπό μας σχετικά με με τις κάρτες bassball που δεν διευκολύνει το χρήστη

url1

(2) Οι λέξεις που έχουν επισημανθεί παραπάνω ενημερώνουν το χρήστη ή τη μηχανή αναζήτησης σχετικά με τη σελίδα προορισμού χωρίς να απαιτείται η επιλογή του δεσμού

Τα URLs εμφανίζονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η διεύθυνση τοποθεσίας για ένα έγγραφο εμφανίζεται ως τμήμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο Google, κάτω από τον τίτλο και το απόσπασμα του εγγράφου. Όπως συμβαίνει με τον τίτλο και το απόσπασμα, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησε ο χρήστης στο ερώτημά του εμφανίζονται με έντονη γραφή στη διεύθυνση τοποθεσίας των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Οδηγός

Το Google είναι σε θέση να ανιχνεύει όλους τους τύπους δομής των διευθύνσεων τοποθεσίας, ακόμη και αν πρόκειται για αρκετά περίπλοκες διευθύνσεις, ωστόσο η απλοποίηση των διευθύνσεων τοποθεσίας που χρησιμοποιείτε διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους χρήστες αλλά και τις μηχανές αναζήτησης. Ορισμένοι υπεύθυνοι ιστού προσπαθούν επιτύχουν αυτή την απλοποίηση μετατρέποντας τις δυναμικές διευθύνσεις τοποθεσίας σε στατικές διευθύνσεις. Αν και το Google δεν επηρεάζεται από αυτό, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία και, σε περίπτωση λάθους, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα ανίχνευσης του ιστοτόπου σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάλληλη δομή μιας διεύθυνσης τοποθεσίας, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας για υπεύθυνους ιστού, στην ενότητα σχετικά με τη δημιουργία διευθύνσεων φιλικών προς το Google.

url3

(3) Ο χρήστης υποβάλλει το ερώτημα [baseball cards]. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζεται μια δευτερεύουσα σελίδα, με διεύθυνση τοποθεσίας αντιπροσωπευτική του τύπου του περιεχομένου της

Σωστές πρακτικές

Χρησιμοποιήστε λέξεις στις διευθύνσεις τοποθεσίας

Οι διευθύνσεις τοποθεσίας που περιέχουν λέξεις σχετικές με το περιεχόμενο και τη δομή του ιστοτόπου σας είναι φιλικότερες προς τους επισκέπτες σας. Οι επισκέπτες μπορούν να αποστηθίσουν καλύτερα και να δημιουργήσουν συνδέσμους προς αυτές τις διευθύνσεις.

Αποφύγετε :

  • τη χρήση μακροσκελών διευθύνσεων τοποθεσίας με περιττές παραμέτρους και αναγνωριστικά λειτουργίας σελίδας
  • την επιλογή γενικών ονομάτων σελίδας, όπως "page1.html"
  • τη χρήση υπερβολικού αριθμού λέξεων-κλειδιών, όπως "sapouni-xeiropoiito-sapouni-xeiropoiito-sapouni-xeiropoiito.htm"

Δημιουργήστε έναν κατάλογο με απλή δομή

Χρησιμοποιήστε μια δομή καταλόγου που οργανώνει κατάλληλα το περιεχόμενό σας και διευκολύνει την περιήγηση των επισκεπτών στον ιστότοπό σας. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια δομή καταλόγου που υποδεικνύει τον τύπο του περιεχομένου σε αυτή τη διεύθυνση τοποθεσίας.
Αποφύγετε:

Αποφύγετε :

  • τη χρήση δευτερευόντων ένθετων υποκαταλόγων, όπως ".../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.html"
  • τη χρήση ονομάτων καταλόγου που δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενό τους
 Χρησιμοποιήστε μία μόνο έκδοση διεύθυνσης τοποθεσίας για τη μετάβαση σε ένα έγγραφο
Για να αποφύγετε τη σύνδεση ορισμένων χρηστών σε μια έκδοση της διεύθυνσης τοποθεσίας και τη σύνδεση άλλων χρηστών σε διαφορετική έκδοση (δημιουργώντας σύγχυση μεταξύ των χρηστών για τη διεύθυνση τοποθεσίας), χρησιμοποιήστε και δημιουργήστε αναφορές σε μία μόνο διεύθυνση τοποθεσίας τόσο στη δομή όσο και στις εσωτερικές συνδέσεις μεταξύ των σελίδων σας. Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο μέσω πολλαπλών διευθύνσεων τοποθεσίας, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε μια σελίδα μόνιμης ανακατεύθυνσης με κωδικό 301 redirect, η οποία πραγματοποιεί την ανακατεύθυνση των χρηστών από μη προτιμώμενες διευθύνσεις τοποθεσίας στη βασική διεύθυνση τοποθεσίας.

Αποφύγετε :

  • την πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο από σελίδες υποτομέων και από τον κεντρικό κατάλογο ταυτόχρονα (π.χ. "domain.com/page.htm" και "sub.domain.com/page.htm")
  • το συνδυασμό διευθύνσεων τοποθεσίας με το επίθημα www. και χωρίς το επίθημα www. στην εσωτερική δομή συνδέσεων
  • τη χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων στις διευθύνσεις τοποθεσίας (πολλοί χρήστες αναμένουν και αποστηθίζουν καλύτερα διευθύνσεις τοποθεσίας με πεζούς χαρακτήρες)
we are hiring
Follow us on Google+