Σωστή χρήση των ετικετών επικεφαλίδας

Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες επικεφαλίδων για να τονίσετε το σημαντικό κείμενο.

Οι ετικέτες επικεφαλίδας (που δεν πρέπει να συγχέονται με την ετικέτα HTML <head> ή τις κεφαλίδες HTTP) χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν τη δομή της σελίδας στους χρήστες. Οι ετικέτες επικεφαλίδας έχουν έξι διαφορετικά μεγέθη, ξεκινώντας από τις σημαντικότερες, <h1>, έως τις λιγότερο σημαντικές, <h6>.

Δεδομένου ότι οι ετικέτες επικεφαλίδας συνήθως μεγεθύνουν τη γραμματοσειρά του κειμένου που βρίσκεται εντός των ετικετών σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο, οι χρήστες μπορούν να αντιληφθούν αμέσως ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ότι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τον τύπο του περιεχομένου που ακολουθεί. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά μεγέθη επικεφαλίδων για να δημιουργήσετε μια ιεραρχική δομή στο περιεχόμενό σας και να διευκολύνετε την περιήγηση των χρηστών στο έγγραφό σας.

heading

(1) Σε μια σελίδα που περιλαμβάνει ειδήσεις, μπορούμε να τοποθετήσουμε το όνομα του ιστοτόπου ανάμεσα σε ετικέτες <h1> και το θέμα της είδησης ανάμεσα σε ετικέτες <h2>

Σωστές πρακτικές

Φανταστείτε ότι πρέπει να βρείτε τους τίτλους ενός κειμένου

Όπως ο αρθρογράφος συντάσσει τον κύριο και τους δευτερεύοντες τίτλους, έτσι κι εσείς πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι τα βασικά και τα δευτερεύοντα σημεία του περιεχομένου σας και να επιλέξετε την κατάλληλη θέση των ετικετών επικεφαλίδας.

Αποφύγετε :

  • την εισαγωγή σε ετικέτες επικεφαλίδας κειμένου το οποίο δεν βοηθά στον καθορισμό δομής της σελίδας
  • τη χρήση ετικετών επικεφαλίδας σε σημεία όπου είναι προτιμότερη η χρήση άλλων ετικετών, όπως <em> και <strong>
  • τη χρήση ετικετών που διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος για διαδοχικές επικεφαλίδες

Χρησιμοποιήστε περιορισμένο αριθμό επικεφαλίδων στη σελίδα

Χρησιμοποιήστε ετικέτες επικεφαλίδας μόνο όταν χρειάζεται. Ο υπερβολικός αριθμός ετικετών επικεφαλίδας στη σελίδα δυσκολεύει τους χρήστες να διαβάσουν το περιεχόμενο και να εντοπίσουν το σημείο έναρξης και ολοκλήρωσης των διαφορετικών θεμάτων.

Αποφύγετε :

  • την υπερβολική χρήση ετικετών επικεφαλίδας στις σελίδες σας
  • την εισαγωγή μίας μόνο ετικέτας επικεφαλίδας σε όλο το κείμενο της σελίδας
  • τη χρήση ετικετών επικεφαλίδας για στιλιστικούς σκοπούς και όχι για λόγους δομής

we are hiring
Follow us on Google+