Βελτιστοποιήστε τη χρήση εικόνων

Εισάγετε πληροφορίες για την εικόνα χρησιμοποιόντας την παράμετρο alt.

Οι εικόνες ίσως αποτελούν ένα στοιχείο του ιστοτόπου σας που δεν χρειάζεται επεξήγηση, ωστόσο μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε. Όλες οι εικόνες έχουν ένα ξεχωριστό όνομα αρχείου και μια παράμετρο alt, δύο στοιχεία τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε κατάλληλα.
 
Η παράμετρος alt σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εμφάνισή της.
Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη παράμετρο; Εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας δεν υποστηρίζει την εμφάνιση εικόνων ή χρησιμοποιεί διαφορετικές εφαρμογές προβολής εικόνων, όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, τα περιεχόμενα της παραμέτρου alt παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εικόνα σας.

Επίσης, η συγκεκριμένη παράμετρος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που εισάγετε μια εικόνα ως σύνδεσμο. Το κείμενο alt της εικόνας λειτουργεί όπως το λεκτικό μέρος στο σύνδεσμο κειμένου. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε την υπερβολική χρήση εικόνων για τους συνδέσμους του ιστοτόπου σας, όταν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσμους κειμένου για τον ίδιο σκοπό. Τέλος, βελτιστοποιώντας τα ονόματα αρχείων και το κείμενο alt των εικόνων σας, διευκολύνετε την αναγνώρισή τους από προγράμματα αναζήτησης εικόνων, όπως είναι η αναζήτηση Εικόνες του Google.

Αποθηκεύστε τις εικόνες σε ξεχωριστό κατάλογο

Μην αποθηκεύετε τις εικόνες σε χιλιάδες διαφορετικούς καταλόγους και υποκαταλόγους του τομέα σας. Οργανώστε τα αρχεία σας σε ένα ξεχωριστό κατάλογο (π.χ. brandonsbaseballcards.com/images/). Με αυτόν τον τρόπο απλοποιείτε τη διαδρομή για τις εικόνες σας.

Χρησιμοποιήστε διαδεδομένους τύπους αρχείων

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν αρχεία εικόνων σε μορφή JPEG, GIF, PNG και BMP. Επίσης, είναι προτιμότερο να συμφωνεί το όνομα του αρχείου με την επέκταση του τύπου του.

images

(1) Η εικόνα μας δεν εμφανίζεται στο χρήστη για κάποιο λόγο, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί από το αντίστοιχο κείμενο altimages2

(2) Είναι πιο εύκολο να βρείτε τις διαδρομές των εικόνες εάν είναι αποθηκευμένες σε έναν Κατάλογο.

 

Σωστές πρακτικές

Χρησιμοποιήστε περιεκτικούς και ταυτόχρονα περιγραφικούς όρους για τα ονόματα αρχείων και το κείμενο alt

Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα τμήματα της σελίδας που υποβάλλονται στη διαδικασία βελτιστοποίησης, τα ονόματα αρχείων και το κείμενο alt (με κωδικοποίηση ASCII) είναι προτιμότερο να είναι σύντομα και ταυτόχρονα περιγραφικά.

Αποφύγετε :

  • τη χρήση γενικευμένων ονομάτων αρχείων όπως "image1.jpg", "pic.gif", "1.jpg" (εάν ο ιστότοπός σας περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αυτόματη λειτουργία απόδοσης ονομάτων για τις εικόνες σας)
  • τη χρήση εξαιρετικά μακροσκελών ονομάτων αρχείων
  • την εισαγωγή πολλών λέξεων-κλειδιών στο κείμενο alt ή την αντιγραφή και επικόλληση ολόκληρων προτάσεων

Καταχωρίστε κείμενο alt σε εικόνες που χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοι

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο εικόνας, η χρήση κειμένου "alt" διευκολύνει το Google να κατανοήσει καλύτερα τη σελίδα προορισμού του συνδέσμου σας. Η διαδικασία είναι ανάλογη με τη δημιουργία του λεκτικού μέρους για ένα σύνδεσμο κειμένου.

Αποφύγετε :

  • τη δημιουργία μακροσκελών κειμένων alt που περιέχουν ανεπιθύμητες πληροφορίες
  • τη χρήση αποκλειστικά συνδέσμων εικόνας για την περιήγηση στον ιστότοπό σας

Εφοδιάστε τον ιστότοπο σας με ένα χάρτη εικόνων.

Ένα αρχείο χάρτη εικόνων, δίνει στο Googlebot περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εικόνες που βρέθηκαν στον ιστότοπο. Η δομή είναι παρόμοια με τον χάρτη ιστοτόπου XML.

we are hiring
Follow us on Google+