Έξοδος από τη διαχείριση του site

 Όταν τελειώσετε την δουλειά σας στο διαχειριστικό περιβάλλον του Joomla! και θελήσετε να βγείτε από αυτό, σας συνιστούμε να κάνετε κλικ πάντα στον σύνδεσμο «Αποσύνδεση» που βρίσκεται στο δεξί τμήμα της γραμμής των μενού (βλ. εικόνα που ακολουθεί) και στην συνέχεια, αφού έχει εμφανισθεί η σελίδα σύνδεσης στο διαχειριστικό περιβάλλον.

exit administration

Αν ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί (δηλ. είναι απενεργοποιημένος και εμφανίζεται με μαύρο χρώμα), αυτό σημαίνει ότι το Joomla! δεν σας επιτρέπει να κλείσετε το περιβάλλον διαχείρισης αυτή την στιγμή.

Αν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να μην είναι ενεργός ο σύνδεσμος Αποσύνδεση, θα πρέπει να φροντίσετε να κλείσετε πρώτα το άρθρο ή την εγγραφή που επεξεργάζεσθε με τα κουμπιά Αποθήκευση ή Κλείσιμο από την γραμμή εργαλείων και θα διαπιστώσετε ότι το Joomla! θα ενεργοποιήσει ξανά τον σύνδεσμο Αποσύνδεση.

we are hiring
Follow us on Google+