Εισαγωγή εικόνας σε άρθρο

 Για να εισάγετε μια εικόνα μέσα στο κείμενο θα πρέπει αφού πρώτα την έχετε φτιάξει στις διαστάσεις που θέλετε, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Τοποθετείτε τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε να μπει η φωτογραφία
  2. Πατάτε το κουμπί «Insert / Edit Image. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο.
  3. Επιλέγετε από τους φακέλους τη φωτογραφία που θέλετε να εμφανίσετε στο site
  4. Πατάτε το κουμπί «Insert”

inser image article

Οθόνη επεξεργασίας φωτογραφίας

Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζουμε τις φωτογραφίες μέσα στα άρθρα του site.

we are hiring
Follow us on Google+