Διαχείριση πολυμέσων

Η διαχείριση πολυμέσων είναι το κεντρικό σημείο διαχείρισης των φωτογραφιών και των λοιπών αρχείων πολυμέσων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις σελίδες των site.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εικόνα στο site σας (π.χ. για να την εμφανίσετε σε κάποια σελίδα), θα πρέπει πρώτα να την ανεβάσετε στον server που φιλοξενεί το Joomla!. Είδαμε στην παράγραφο «Επεξεργασία περιεχομένου» στην σελίδα 12 ότι μπορείτε να το κάνετε μέσα από τον επεξεργαστή κειμένου, δηλαδή την στιγμή που επεξεργάζεσθε το άρθρο.

Ένας εναλλακτικός τρόπος για το ανέβασμα εικόνων και γενικότερα για την διαχείριση αρχείων πολυμέσων είναι από την Διαχείριση Πολυμέσων του Joomla!.

Μπορείτε να εκτελέσετε την Διαχείριση Πολυμέσων από το σχετικό εικονίδιο στον Πίνακα Ελέγχου ή από το κεντρικό μενού, επιλέγοντας Ιστότοπος και στην συνέχεια την εντολή Διαχείριση Πολυμέσων.

admin-multimedia

Διαχείριση πολυμέσων

Τα αρχεία πολυμέσων στο Joomla! αποθηκεύονται σε φακέλους και υποφακέλους για καλύτερη οργάνωση τους (βλ. αριστερή στήλη στην προηγούμενη εικόνα). Οι εικόνες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο άρθρο αποθηκεύονται υποχρεωτικά στον φάκελο stories ή σε κάποιον φάκελο κάτω από αυτόν.  Άλλες εφαρμογές ενδεχομένως να θέλουν τις φωτογραφίες τους σε άλλους φακέλους, πάντα, όμως, μέσα στον φάκελο images, δηλαδή τον φάκελο που περιέχει όλα τα πολυμέσα που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Ανέβασμα αρχείου
Για να ανεβάσετε ένα νέο αρχείο πολυμέσων (π.χ. μια φωτογραφία) έτσι ώστε να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε στο Joomla! πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφία έχει τις σωστές διαστάσεις και το σωστό όνομα πριν την ανεβάσετε
    Το Joomla! δεν σας επιτρέπει να επεξεργασθείτε τις εικόνες. Αν και μπορείτε να προσδιορίσετε ένα πλάτος εμφάνισης της σελίδας (π.χ. να ορίσετε ότι η φωτογραφία θα εμφανισθεί με πλάτος 200 pixels αν και το πραγματικό της πλάτος είναι 2.500 pixels), αυτό αποτελεί πολύ κακή πρακτική εφόσον στην πράξη ο χρήστης φορτώνει στον browser του την φωτογραφία στις πραγματικές της διαστάσεις, κάνοντας το site σας πολύ αργό και, τελικά, κουραστικό για τον χρήστη.
  2. Βεβαιωθείτε ότι στην Διαχείριση Πολυμέσων βρίσκεστε στον φάκελο που θέλετε να αποθηκεύσετε την φωτογραφία
  3. Πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση για να επιλέξετε τη φωτογραφία από τον υπολογιστή σας. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη Μεταφόρτωσης και μετά από λίγο (ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου) θα φορτωθεί ξανά η σελίδα και θα δείτε την μικρογραφία του αρχείου πολυμέσων που μόλις ανεβάσατε στο κεντρικό τμήμα της Διαχείρισης Πολυμέσων, μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία, ταξινομημένο αλφαβητικά.

Αφού έχετε ανεβάσει το αρχείο πολυμέσων στο server θα πρέπει να πάτε μέσα στο άρθρο που θέλετε να το εμφανίσετε τοποθετώντας τον κέρσορα στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου «Εισαγωγή εικόνας» στην σελίδα 13 για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες μέσα σε πεδία περιεχομένων.

we are hiring
Follow us on Google+