Διαχείριση ενθεμάτων

Τα ενθέματα (modules) είναι βοηθητικά προγράμματα που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία των σελίδων του site και συμπληρώνουν την σελίδα.

Παραδείγματα ενθεμάτων είναι το πλαίσιο αναζήτησης, η φόρμα εισόδου ως χρήστη, η φόρμα εγγραφής στο newsletter, το μενού κλπ.

Η διαχείριση των ενθεμάτων γίνεται από το κεντρικό μενού του Joomla!, επιλέγοντας ‘Επεκτάσεις’ και στην συνέχεια ‘Διαχείριση ενθεμάτων’.  Η ακριβής λίστα των ενθεμάτων διαφέρει ανάμεσα στα sites καθώς κάθε site έχει διαφορετικό εικαστικό και δυνατότητες. Εντούτοις, η τυπική μορφή της οθόνης της λίστας ενθεμάτων είναι η παρακάτω:

modules admin

Διαχείριση ενθεμάτων

Από την οθόνη αυτή επιλέγουμε ποιο ένθεμα θέλουμε να τροποποιήσουμε κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα του και όλες τις υπόλοιπες εργασίες που μας επιτρέπει το Joomla! σε ανάλογες οθόνες: διαγραφή, δημοσίευση / αποδημοσίευση, αντιγραφή κλπ).

Καθώς κάθε ένθεμα έχει διαφορετικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του παρόντος εγχειριδίου δεν θα επεκταθούμε στην περιγραφή των επιμέρους ρυθμίσεων τους. Θα πρέπει να τονίσουμε, όμως, ότι οι οθόνες των ρυθμίσεων των ενθεμάτων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τις υπόλοιπες οθόνες του Joomla! και ένας χρήστης που έχει αποκτήσει εμπειρία στο Joomla! θα μπορέσει να διαχειρισθεί τα ενθέματα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

we are hiring
Follow us on Google+