Αποδέσμευση περιεχομένου

Όπως έχουμε αναφέρει και νωρίτερα, το Joomla! είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Φανταστείτε το εξής σενάριο: η Ελένη και η Μαρία αποφασίζουν να αλλάξουν ταυτόχρονα το περιεχόμενο της ίδιας σελίδας. Η Ελένη πηγαίνει στην διαχείριση άρθρων, βρίσκει το άρθρο που θέλει να διορθώσει και αρχίζει να το επεξεργάζεται. Μετά από λίγο και πριν τελειώσει η Ελένη, η Μαρία αρχίζει να επεξεργάζεται το ίδιο άρθρο, κάνοντας τις δικές της αλλαγές. Κάποια στιγμή η Ελένη τελειώνει τις αλλαγές της και αποθηκεύει το άρθρο, όπως το άλλαξε. Μετά τελειώνει και η Μαρία και αποθηκεύει με την σειρά της το άρθρο, όπως όμως το άλλαξε αυτή, σβήνοντας τις αλλαγές που έκανε η Ελένη!

Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, το Joomla! ενσωματώνει μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ότι καταστάσεις όπως αυτή που περιγράψαμε παραπάνω δεν μπορούν να συμβούν. Μόλις ένας χρήστης ανοίξει ένα άρθρο (η Ελένη στο παραπάνω παράδειγμα), το άρθρο κλειδώνεται και δεν μπορεί κανένας χρήστης (η Μαρία στο παραπάνω παράδειγμα) να το ανοίξει μέχρι να τελειώσει ο χρήστης που το έχει ανοικτό.

Ένα άρθρο ή μια εγγραφή είναι κλειδωμένα αν έχουν το σύμβολο   αριστερά από τον τίτλο τους, όπως στην οθόνη που ακολουθεί:

release content

Διαχείριση άρθρων με κλειδωμένο άρθρο

Σε αυτή την περίπτωση, από την επιλογή «Εργαλεία» του κεντρικού μενού επιλέγετε την εντολή «Γενική Επαναφορά», όπως φαίνεται στην οθόνη που ακολουθεί:

release content2
Εκτέλεση γενικής επαναφοράς

Το σύστημα θα ξεκλειδώσει όλα τα κλειδωμένα άρθρα ή εγγραφές και θα εμφανίσει μια αναφορά που σας πληροφορεί για τις ενέργειες που εκτέλεσε.

we are hiring
Follow us on Google+