Διαχείριση χρηστών

Στην οθόνη διαχείρισης χρηστών μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τη διαχείριση του site σας, να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη που μπορεί να διαχειρίζεται και αυτός το site αλλά και να δείτε τους χρήστες οι οποίοι έχουν γραφθεί στο site σας.

Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα δείτε τη γραμμή εργαλείων με τα παρακάτω 5 κουμπιά (εικόνα 25):

users admin

Διαχείριση χρηστών

 

 • Αποσύνδεση
  Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι και κάντε κλικ στο κουμπί αυτό. Οι χρήστες θα αποσυνδεθούν.
 • Διαγραφή
  Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες και κάντε κλικ στο κουμπί αυτό. Οι επιλεγμένοι χρήστες  θα διαγραφούν.
 • Επεξεργασία
  Επιλέξτε ένα χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί αυτό. Θα μπείτε στην οθόνη «Επεξεργασία Χρήστη».
 • Νέο
  Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη. Θα μπείτε στην οθόνη «Νέος Χρήστης».
 • Βοήθεια
  Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την οθόνη βοήθειας του Joomla.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη πατάτε το κουμπί «Νέο» από την πάνω δεξιά γωνία της οθόνης διαχείρισης χρηστών και συμπληρώνετε τα πεδία με τα στοιχεία του νέου χρήστη (εικόνα 26).

users admin2
Στοιχεία χρήστη

 

 • Όνομα
  Συμπληρώνετε το Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα Χρήστη
  Συμπληρώνετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα χρήστη (username) με το οποίο θα συνδέεται ο χρήστης στο site.
 • Email
  Το Email του χρήστη
 • Κωδικός Εισόδου
  Συμπληρώνετε με λατινικούς χαρακτήρες τον κωδικό εισόδου (password) με τον οποίο θα συνδέεται ο χρήστης στο site.
 • Επιβεβαίωση κωδικού εισόδου
  Ξαναγράφετε τον κωδικό εισόδου του χρήστη
 • Ομάδα
  Ορίζετε σε ποια ομάδα ανήκει ο χρήστης. Αν θέλετε να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του site επιλέγετε «Υπερδιαχειριστής», ενώ αν είναι απλός χρήστης επιλέγετε «μέλος».
 • Αποκλεισμός Χρήστη
  Επιλέγετε «Όχι»
 • Λήψη Email από το Σύστημα
  Επιλέγετε «Ναι»
 • Γλώσσα Διαχείρισης
  Επιλέγετε «Ελληνικά»
 • Γλώσσα Ιστότοπου
  Επιλέγετε «Ελληνικά»
 • Επεξεργαστής Χρηστών
  Editor – JCE
 • Ιστότοπος Βοηθείας
  Επιλέγετε «Τοπικό»
 • Ωριαία Ζώνη
  Επιλέγετε τη ζώνη που περιέχει την «Αθήνα»

Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων του νέου χρήστη πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτεί ο νέος χρήστης. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η οθόνη επεξεργασίας ενός υπάρχοντος χρήστη. Στην περίπτωση αυτή από την οθόνη διαχείρισης χρηστών επιλέγουμε τον χρήστη που θέλουμε να επεξεργαστούμε και πατάμε το κουμπί «Επεξεργασία» ή κάνουμε κλικ πάνω στο όνομα και μας ανοίγει η οθόνη επεξεργασίας.

we are hiring
Follow us on Google+