Στατιστικά επισκεψιμότητας Google

Για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στο site σας, έχει εγκατασταθεί το Google Analytics, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα ανάλυσης των στατιστικών ενός site.

Για την πρόσβαση στο Google Analytics ανοίγετε την σελίδα:

www.google.com/analytics

Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί στον πίνακα ελέγχου του site σας. Το κουμπί είναι το:

analytics

Κουμπί στατιστικών στον πίνακα ελέγχου

Αν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού ακίνητο για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στο κουμπί των στατιστικών, θα εμφανισθούν  το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που θα πρέπει να δώσετε στο Google Analytics προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα στατιστικά του site σας.

Στην αρχική οθόνη του Google Analytics που εμφανίζεται (βλ. εικόνα που ακολουθεί), πατάτε το κουμπί «Access Analytics» και στην συνέχεια συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας (στην παραπάνω εικόνα έχουν κρυφθεί για λόγους ασφαλείας).

analytics2

Οθόνη σύνδεσης στο Google Analytics


Αν συμπληρώσατε σωστά τα στοιχεία σας και συνδεθήκατε με επιτυχία, εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του Google Analytics (η «Επισκόπηση»):

analytics3

Κεντρική οθόνη («Επισκόπηση») του Google Analytics

Κάντε κλικ στον σύνδεση «Προβολή Αναφοράς» για να δείτε τα στατιστικά του site σας.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το Google Analytics είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή πολύπλοκων συμπερασμάτων και έχουν γραφθεί για αυτό αρκετά βιβλία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να καλυφθεί η χρήση του στο παρόν εγχειρίδιο, το οποίο έχει σκοπό, άλλωστε, να σας εισαγάγει στην διαχείριση του δικτυακού σας τόπου.

analytics4

Σελίδα στατιστικών του Google Analytics

Η πρώτη σελίδα των στατιστικών του Google Analytics περιέχει πλήθος πληροφοριών και αποτελεί το έναυσμα για ανάλυση των συνοπτικών πληροφοριών που περιέχει.

Πειραματισθείτε, πάντως, με το πρόγραμμα: δείτε όλες τις διαφορετικές αναλύσεις των στατιστικών που σας προσφέρει και θα βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε παρά ελάχιστες από τις δυνατότητες του.

we are hiring
Follow us on Google+