Οδηγίες ρύθμισης του Outlook Express για λήψη / αποστολή email

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω:

1. Την διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (θα το χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη).
2. Τον κωδικό πρόσβασης της αλληλογραφίας σας.

Καθώς ακολουθείτε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το Microsoft® Outlook Express, θα πρέπει να συμπληρώνετε τις φόρμες με τα πραγματικά στοιχεία, αντί για mail.yourdomain.com θα πρέπει να συμπληρώνετε στη θέση του yourdomain.com το δικό σας domain. Για παράδειγμα αν το domain σας ήταν clickmedia.gr o διακομιστής εισερχομένης και εξερχόμενης αλληλογραφίας  θα ήταν mail.clickmedia.gr.

Για να ρυθμίσετε το Microsoft® Outlook Express  ώστε να το χρησιμοποιήσετε για την λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Κάντε κλικ στο  Εργαλεία και στην συνέχεια στο Λογαριασμοί. Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη και επιλέξτε Αλληλογραφία...


2. Συμπληρώστε το όνομα σας στο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Επόμενο.

 1

3. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (θα το χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη) και πατήστε το πλήκτρο Επόμενο.

 2

4. Επιλέξτε ως τύπο διακομιστή POP3 και συμπληρώστε το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας και του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Οι διακομιστές εισερχόμενης κα ιεξερχόμενης αλληλογραφίας που θα έχουν τη μορφή mail.yourdomain.com . Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο.

 3

5. Συμπληρώστε το όνομα του λογαριασμού (το email σας) και τον κωδικού πρόσβασης. Σημειώστε ότι το όνομα του λογαριασμού είναι η πλήρης διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και στην επόμενη οθόνη το πλήκτρο Τέλος.

 8

6. Θα πρέπει να βλέπετε πλέον τον νέο λογαριασμό στην λίστα με τους λογαριασμούς αλληλογραφίας. Επιλέξτε τον και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες.

 5

7. Πατήστε στην σελίδα Διακομιστές και τσεκάρετε το πεδίο Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή.

6 

8. Πατήστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις.  Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε το Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.

 7

9. Πατήστε το πλήκτρο OK, μετά πάλι το πλήκτρο OK, και τέλος το πλήκτρο  Κλείσιμο. Είστε έτοιμοι να στείλετε και να λάβετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+