Αυξημένη η online διαφήμιση για το 2007 στην Ελλάδα

Η Online διαφήμιση στην Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας (IAB Hellas).

Συγεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έρευνα, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2007 για display advertising (banners σε ιστοσελίδες), έφθασε τα 30,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία κορυφώθηκε κατά το δ’ τρίμηνο.

Όσον αφορά στην κατανομή των κονδυλίων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το 23,5% προήλθε από τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, και ακολούθησαν ο κλάδος του Τουρισμού, με ποσοστό 20,3%, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 15,9%, ο κλάδος των Καταναλωτικών Αγαθών, με ποσοστό 10,3% και ο κλάδος του Αυτοκινήτου με ποσοστό 9,1%.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+