Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα για την επιδότηση επιχειρήσεων για την κατασκευή δυναμικών sites, τα οποία θα είναι πλήρως διαδραστικά και θα παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-Services) στους επισκέπτες τους.

Ποιο είναι το πρόγραμμα;

Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.  Ειδικότερα, στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:
•    στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας
•    στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία  

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.    Είναι υφιστάμενες με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008.
2.    Καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού Ε.Ε.1998/2006 (de minimis). (Δηλαδή, δεν έχει επιδοτηθεί η επιχείρηση τα τελευταία τρία χρόνια με ποσό άνω των 200.000 ευρώ)
3.    Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι επιδοτείται;


1.    Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού λειτουργίας του e-service
2.    Δαπάνες Λογισμικού
3.    Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο Internet
4.    Δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
5.    Ενέργειες Προώθησης/ Προβολής
6.    Υπηρεσίες Συμβούλων

Πόσο είναι το ποσοστό επιδότησης;

•    Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης.
•    Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.
•    Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ.
•    Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Εσείς πρέπει να βρείτε μόνο τα παρακάτω: 

1.    Το έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης
2.    Εκκαθαριστική Δήλωση
3.    Άδεια Λειτουργίας

και εμείς θα σας ετοιμάσουμε την Υπεύθυνη Δήλωση, την Αίτηση συμμετοχής και τον συνοδευτικό φάκελο.

 

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων;

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 29.10.2008 και ώρα 14:00

 

Εαν σας τρομάζει η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες του δημοσίου, μην ανησυχείτε! Η ClickMedia θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, χωρίς επιπλέον χρέωση!

 

 

Μην χάνετε χρόνο, λοιπόν! Πάρτε μας τηλέφωνο στο 210.3387740 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!

 

{FacileForms: EServicesFormEL, 1, 0 } 


Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: 

Οδηγός Υποβολής
Οδηγός Αξιολόγησης
Οδηγός Υλοποίησης

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+