Το κόστος κατασκευής του Fedora 9 υπολογίσθηκε στα 10.6 δις $

Ο υπολογισμός του κόστους έγινε ακολουθώντας την μεθοδολογία του David Wheeler, ενός ειδικού της πληροφορικής, ο οποίος έχει προτείνει από το 2001 ότι για τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης του λογισμικού θα πρέπει να γίνεται ανάλυση του χρόνου που θα απαιτούσε η συγγραφή κάθε μια γραμμής κώδικα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Wheeler, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη όχι μόνο το κόστος της μισθοδοσίας των προγραμματιστών / αναλυτών που θα εργάζονταν για το έργο αλλά να συμπεριληφθεί το διαχειριστικό κόστος καθώς και το κόστος των γραφείων και του άλλου εξοπλισμού που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από το Linux Foundation, υπολόγισε ότι η διανομή Fedora 9 του Linux περιλαμβάνει 204,5 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, οργανωμένου σε 5,547 πακέτα λογισμικού. Για την ανάπτυξη όλων των πακέτων απαιτούνται περίπου 60.000 ανθρωποέτη, σύμφωνα με την έρευνα.

Ο υπολογισμός του κόστους βασίσθηκε στον μέσο μισθό των προγραμματιστών / αναλυτών στις ΗΠΑ (75,662 δολάρια ετησίως), κάτι που το ίδιο το Linux Foundation αναγνωρίζει ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Εντούτοις, διευκρινίζει, ότι σκοπός της έρευνας ήταν να αναδείξει την δύναμη που συνεργατικού μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού και την αξία της ατομικής συνεισφοράς.

Ακόμα και αν ο υπολογισμός του κόστους ανάπτυξης δεν είναι ακριβής, το συμπέρασμα είναι προφανές: το ελεύθερο λογισμικό αντιπροσωπεύει πλέον μια τεράστια επένδυση, τόσο μεγάλη που ελάχιστες εταιρείες μπορούν να αναλάβουν. Το ελεύθερο λογισμικό, λοιπόν, δεν είναι …φθηνό λογισμικό, όπως πολλοί θα προσπαθήσουν να σας πείσουν!

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+