Έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την χρήση Η/Υ και διαδικτύου

Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους 2008.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 5.045 ιδιωτικών νοικοκυριών και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη τη Χώρα, με κριτήριο την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό. Περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι το A' τρίμηνο του 2008.

Συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της έρευνα είναι τα εξής:
  • Παρατηρείται αύξηση 10% στη χρήση Η/Υ και 14% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται μόλις στο 13,7%.
  • Το ποσοστό των ανδρών με υψηλή εκπαίδευση,που δεν έχει κάνει ποτέ χρήση υπολογιστή και δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, ανέρχεται στο 11,1% και 18,0%, αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις θήλεις με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι 14,0% και 22,4%.
  • Το 62.3% των χρηστών δηλώνει ως λόγο πρόσβασης στο διαδίκτυο την λήψη και διανομή βίντεο και μουσικής.
  • Το 31% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 72.5% εξ αυτών μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης.
  • Κυριότερος λόγος για μη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, με ποσοστό 45,2%, είναι η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ το κόστος εξοπλισμού/πρόσβασης μόνο 14.1% πλέον.
  • Το 90% των ηλικιών 16-19 χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 84% έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Η Αττική εμφανίζει διπλάσια ποσοστά χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου από περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας.
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+