Μεγάλα τα περιθώρια για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Εξακολουθούν να παραμένουν μεγάλα τα περιθώρια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει μεγάλη υστέρηση του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.observatory.gr), ο τζίρος των επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα ήταν το 2007 μόλις 0,8%, την στιγμή που στην Ευρώπη των 15 ήταν στο 12% και στην Ευρώπη των 27 στο 11%. Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς στην Ε.Ε. ο τζίρος από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αρκετά σημαντικός πλέον.

Από την ίδια έρευνα, όμως, προκύπτει και άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει δεχθεί παραγγελίες με ηλεκτρονικό τρόπο, την στιγμή που στην Ε.Ε. των 27 το ποσοστό είναι 15% και στην Ε.Ε. των 15 το ποσοστό είναι 18%. Η διαφορά ανάμεσα στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τον τζίρο που προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αν συνδυάσουμε το στοιχείο αυτό με το εύρημα ότι το 11,4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει κάνει ηλεκτρονικές αγορές (ενώ στην Ε.Ε. των 27 έχει κάνει το 29% και στην Ε.Ε. των 15 έχει κάνει το 34%), διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να πειραματίζονται με το internet αλλά δεν το έχουν εντάξει ακόμα στην καθημερινή τους λειτουργία, όπως φαίνεται από το υψηλό σχετικά ποσοστό ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών αλλά το πολύ χαμηλό ποσοστό του τζίρου που οφείλεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε 1457 τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις κατανεμημένες αναλογικά στους κλάδους δραστηριότητας και στις περιφέρειες της χώρας το χρονικό διάστημα 20.09.2007 - 05.11.2007.

 

Image 

1. % κύκλου εργασιών από ηλεκτρονικό εμπόριο
2. % επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών
3. % επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις μέσω διαδικτύου επιχειρήσεων
4. % επιχειρήσεων που πραγματοποιήσαν ηλεκτρονικές αγορές

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+