Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.  Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου 2009, ώρα 12:00.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Τμήμα Α’ Μεταφοράς Τεχνολογία.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Β. Γέρος, τηλ. 210-7458172, e-mail: vgeros@gsrt.gr.

Θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης θα υποστηρίζονται από τις 26 Μαρτίου από Γραφείο Αρωγής (Help Desk), με στοιχεία επικοινωνίας: 801 11 24900.

 

Πηγή: ΓΓΕΤ

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+