Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη με 7% μείωση στον Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού σε διάστημα 4 ετών

Η Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2008 φθάνοντας στο 57%, και σημειώνοντας συνολική πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2005-2008. Ωστόσο, οι οικονομικές απώλειες του κλάδου από την Πειρατεία Λογισμικού ανέρχονται σε €171 εκ.  ($238 εκ) που συνεπάγονται λιγότερες ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και μειωμένα έσοδα για τις εγχώριες εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την 6η Ετήσια Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού Η/Υ που δημοσιεύει η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού. Η μελέτη καλύπτει 110 χώρες και πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από την IDC, τη μεγαλύτερη εταιρία στον χώρο της παγκόσμιας έρευνας αγορών και προβλέψεων στον τομέα της πληροφορικής.

«Η έκθεση πιστοποιεί πως οι προσπάθειες που καταβάλλει το  ελληνικό κράτος για τη μείωση της Πειρατείας Λογισμικού και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν φέρει αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και μείωση του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού» δήλωσε η κα Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Νομικός Σύμβουλος για την BSA στην Ελλάδα. «Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, ιδιαίτερα κατά την αβέβαιη οικονομική περίοδο που διανύουμε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό που επιδρά αρνητικά στις ίδιες, τους καταναλωτές καθώς και την τοπική και παγκόσμια οικονομία».

 

Πηγή: ΣΕΠΕ

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+