Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας δεν επηρεάστηκε από την οικονομική συγκυρία το α' εξάμηνο του 2009

Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.753.434 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 16,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.745.900. Ακόμη, υπάρχουν περί των 7534 ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (π.χ. μισθωμένες γραμμές).

  • Στο 15,63% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του α' εξαμήνου 2009
  • 1871 νέες συνδέσεις DSL πραγματοποιούνταν κάθε μέρα το α' εξάμηνο του 2009. Από αυτές, σχεδόν το 80% αφορά σε συνδέσεις Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)
  • Η ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να διευρύνει περαιτέρω την ευρυζωνική κάλυψη κυρίως στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές
  • Μεγαλύτερη μείωση τιμών παρουσιάζεται στο υψηλό πακέτο πρόσβασης (έως και 24 Mb/s) στο οποίο παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργών συνδέσεων κατά 7,5%


Η δυναμική της ζήτησης παραμένει έντονη το α' εξάμηνο του 2009 παρά την αβεβαιότητα λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα του τελευταίου εξαμήνου πραγματοποιούνται περί των 41.137 νέων συνδέσεων. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 1870 νέες συνδέσεις σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κατά το α' εξάμηνο του 2009. Καταγράφεται μια ελαφρά μείωση, της τάξης του 5%, στο μέγεθος που εκφράζει το μέσο πλήθος νέων συνδέσεων ανά μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Data Cards) ανέρχονται στις 180.372.

Με βάση τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2009, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ-27. Τα μεγέθη διείσδυσης και ο ρυθμός ανάπτυξης τους ικανοποιούν τα 3 από τα 4 βασικά σενάρια σύγκλισης. Συγκεκριμένα, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την ΕΕ-27 είναι μικρότερη, με ορατή πλέον τη σύγκλιση με τα μέσα επίπεδα της ΕΕ-27[2] προς τα τέλη του 2010.

Η πτωτική τάση των τιμών συνεχίστηκε και στο α' εξάμηνο του 2009- διαφαίνονται τάσεις συγκέντρωσης των τιμών σε συγκεκριμένα επίπεδα

Η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των χωρών με αρκετά ανταγωνιστικές προσφορές σε 3 πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης: το βασικό (έως και τα 2 Mb/s), το μέσο (έως και 8 Mb/s) και το υψηλό (έως και 24 Mb/s).

Σε γενικές γραμμές, η πτωτική τάση των τιμών συνεχίστηκε και στο α' εξάμηνο του 2009. Συγκεκριμένα:

1.       στο βασικό πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 4,1%

2.       στο μέσο πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 5 %

3.       στο υψηλό πακέτο πρόσβασης το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 8,1 %

 

 

Πηγή: e-pcmag.gr

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+