Παράταση της υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Παράταση πήρε η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έληγε στις 9/11/2009.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 18/12/2009.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+