Στο 16% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Η ευρυζωνικότητα είναι σήμερα η λέξη-κλειδί και το όχημα που θα μας ταξιδέψει στο μέλλον και θα μας ξεναγήσει στο χώρο της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει, από τις πρώτες τοποθετήσεις των ομιλητών στη διάρκεια των εργασιών του 11ου Συνεδρίου Info-ComWorld 2009, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη «ηλεκτρονικής παιδείας» τόσο στους πολίτες όσο και στους εργαζόμενους στις εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθούν στα δεδομένα, τεχνολογικά - κοινωνικά - οικονομικά, που δημιουργεί η νέα Ψηφιακή Τεχνολογία. Πρόσθεσαν επίσης, ότι η ευρυζωνικότητα αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Στο συνέδριο δόθηκαν στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρυζωνικότητα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο τέλος Σεπτεμβρίου, η διείσδυση έφτασε στο 16% και εκτιμάται ότι μέχρι τέλους του έτους θα πάει στο 17,5%. Με τους ρυθμούς αυτούς στο τέλος του 2010 η Ελλάδα θα έχει πιάσει το μέσο κοινοτικό όρο.

Οι ευρυζωνικές γραμμές έχουν φτάσει πλέον το 1.900.000, ενώ παρατηρείται μείωση των τιμών στο βασικό πακέτο των 2 Mbps, το οποίο χρησιμοποιεί το 60% των χρηστών του διαδικτύου. Η κάλυψη στα αστικά κέντρα είναι κατά 100%, αλλά στις αγροτικές περιοχές μόνο 55%, κυρίως λόγω του γεωγραφικού αναγλύφου της χώρας μας.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η ευρυζωνικότητα μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και να μειώσει τα κόστη και τα λειτουργικά έξοδα.

Στο συνέδριο τονίστηκε επίσης ότι η ευρυζωνικότητα μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων προϊόντων, ενδυνάμωση της τηλεργασίας και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού ανεξαρτήτως διαμονής.


Πηγή: www.kathimerini.gr

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+