Ε.Ε: Ένας στους δύο χρησιμοποιεί το Ιnternet καθημερινά

Έρευνα της Eurostat υποδεικνύει πως τα τρία τέταρτα των νέων ηλικίας 16-24 μπήκαν στο Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τα ποσοστά της Ελλάδας είναι από τα πιο χαμηλά ως προς αυτό το μέγεθος, ωστόσο η αύξηση της συνδεσιμότητας περισσότερων νοικοκυριών στο Internet βαίνει αυξητικά.

Στην Ευρώπη των «27», το 65% των νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο Internet κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2009 την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν στο 60%. Παράλληλα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις σημείωσαν αύξηση την ίδια περίοδο από 49% σε 56%.

Η έρευνα που παρουσίασε η Eurostat δίνει αρκετές πληροφορίες για τη διείσδυση αλλά και την χρήση του Internet στην Ευρώπη των «27». Για τη χώρα μας ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών που αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο βαίνει αυξανόμενο τα τελευταία τρία χρόνια, εντούτοις παραμένει από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη (38% όπως και η Ρουμανία). Την ίδια στιγμή, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ολλανδία (90%), στο Λουξεμβούργο (87%), στη Σουηδία (86%), τη Δανία (83%), τη Γερμανία (79%), τη Φινλανδία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (77%).

Περίπου το 40% των χρηστών ψωνίζουν online.

Με τα τρία τέταρτα των νέων ηλικίας 16-24 να χρησιμοποιούν το Internet σχεδόν σε καθημερινή βάση, το 37% από αυτούς προβαίνει σε online παραγγελίες υπηρεσιών ή αγαθών τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό αυτό εμφάνιζε μεγάλες διακυμάνσεις στους «27», από 2% στη Ρουμανία, 5% στη Βουλγαρία και 8% στη Λιθουανία έως και 66% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 64% στη Δανία και 63% σε Ολλανδία και Σουηδία.

Από την έρευνα προκύπτει οι άνδρες προτιμούν περισσότερο τις online αγορές απ’ ότι οι γυναίκες. Το 40% είναι το ποσοστό των ανδρών που ψώνισε διαδικτυακά σε αντιπραβολή με το 35% των γυναικών στις χώρες-μέλη της Ένωσης.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+