Στο 88% η κάλυψη της χώρας με ψηφιακές συνδέσεις

Εκρηκτική αύξηση παρατηρείται τα τελευταία 6 χρόνια στην χώρα μας όσον αφορά τις ψηφιακές γραμμές αλλά και τις ευρυζωνικές συνδέσεις κυρίως στην περιφέρεια. Ωστόσο η Ελλάδα παραμένει πολύ πίσω όσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο το οποίο είναι σχεδόν στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συνολική κάλυψη σε ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές (DSL) στην Ελλάδα αυξήθηκε από 9%, το 2004, σε 88%, το 2008.

DSL << Παράλληλα η κάλυψη DSL στην ύπαιθρο έφτασε από 0% σε 55%, ενώ με την πλήρη υλοποίηση του εθνικού ευρυζωνικού έργου αναμένεται ότι θα καλύψει ποσοστό 60% του εδάφους και 90% του πληθυσμού.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση της Επιτροπής μετά από σχετικό ερώτημα των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου και Ι. Τσουκαλά.

Παρ' όλο που το 57% των Ελλήνων ηλικίας από 16-24 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το 2008 η Ελλάδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 100% των πόρων (42 εκατ. ευρώ) που διατίθενται στη χώρα μέσω του EERP (Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για την Ευρώπη) για την αύξηση της διάθεσης ευρυζωνικών συνδέσεων στην περιφέρεια.

Νοικοκυριά
Οσον αφορά τις επιδόσεις των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η Επιτροπή τόνισε ότι παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που σημειώθηκε το 2007, η συνδετικότητα των νοικοκυριών παραμένει χαμηλή, μόλις στο μισό της αντίστοιχης ευρωπαϊκής, ενώ η αντίστοιχη των επιχειρήσεων είναι κάπως καλύτερη, υπολείπεται όμως σημαντικά των περισσοτέρων κρατών μελών της Ε.Ε.

Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι η ευρυζωνική αφομοίωση στην Ελλάδα καλύπτει επί του παρόντος ποσοστό 13,4% του πληθυσμού έναντι 22,9% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. των «27».

Επίσης σχετική μελέτη της Eurostat (2009) αποκαλύπτει ότι στην Ελλάδα τόσο τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο όσο και εκείνα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο βρίσκονται στη βάση της κλίμακας, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τις ομάδες με αντίστοιχα επίπεδα σπουδών στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+