ΕΣΠΑ: 7.300 μικρομεσαίοι έκοψαν το νήμα της επιχορήγησης

Περίπου 7.300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον κλάδο του εμπορίου, των υπηρεσιών, της μεταποίησης, του τουρισμού και του franchise κατάφεραν να τερματίσουν με επιτυχία στην κούρσα αξιολόγησης των προτάσεών τους για τη συμμετοχή στον πρώτο κύκλο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ. Υπολογίζεται ότι τελικά μόνο οι 6.000 θα καταφέρουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Συνολικά κατατέθηκαν 42.792 προτάσεις, εκ των οποίων θετική αξιολόγηση απέσπασαν οι 32.675 και τελικά εγκρίθηκαν για επιχορήγηση οι 7.300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Στους κυριότερους λόγους απόρριψης μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονταν η  βιωσιμότητα της επιχείρησης καθώς και η ιδία συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στα βασικά στοιχεία επιτυχίας συμπεριλαμβάνονταν τα καλά οικονομικά στοιχεία, η αύξηση των θέσεων εργασίας, οι καινοτομικές και περιβαλλοντικές δαπάνες. Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής κατέγραψε η περιφέρεια της Αττικής και ακολούθησαν οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.  Το επόμενο στάδιο αφορά την υπογραφή σύμβασης με τις τράπεζες και την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Για τις εταιρείες μεταποίησης και τουρισμού είναι οι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Για το εμπόριο και τις υπηρεσίες είναι οι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Να σημειωθεί πως μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός 15 ημερών από την γραπτή ενημέρωση των επιχειρήσεων.

Πρωτοφανής αδυναμία
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα ποσοστό των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν δεν θα υπογράψουν τελικά τη σύμβαση για υλοποίηση του προγράμματος λόγω του κακού οικονομικού κλίματος και της αδυναμίας δέσμευσης πολλών εξ αυτών για διατήρηση ή αύξηση των θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται πως το ποσοστό αυτό είναι υψηλό, φέρνοντας το τελικό νούμερο των πραγματικά συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μόλις στις 6.000.

 

Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές και είναι ενδεικτικό τη δεινής θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι διαμαρτυρίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά των επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης που ζητούν από το υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να εξευρεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων. Ζητούν επίσης να δοθεί η δυνατότητα τα κονδύλια που θα περισσέψουν από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί αλλά δεν θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση με την τράπεζα, να διοχετευτούν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις του πίνακα κατάταξης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες,  υπάρχει η σκέψη να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων με άμεσες επιχορηγήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο ΕΟΜΜΕΧ και αναπτυξιακές εταιρείες, ενώ οι τράπεζες θα προωθήσουν νέα χρηματοδοτικά προϊόντα (έμμεσες επιχορηγήσεις) κατά τα πρότυπα του ΤΕΜΠΜΕ και της ΕΤΕπ (χαμηλότοκα εγγυημένα  δάνεια, επιμερισμός κίνδυνου τύπου JEREMIE κ.λπ.), με στόχο τα μεν πρώτα να στοχεύουν στην επενδυτική τόνωση ενώ τα δεύτερα στην αύξηση της ρευστότητας.

 

Οι επιχειρηματίες τονίζουν πως τα προγράμματα για τις μικρομεσαίες που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είναι λίγα προς το παρόν και ακόμα λιγότερα αυτά που έχουν υλοποιηθεί. Εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία του προγράμματος και επισημαίνουν πως δεν υπάρχει χρόνος για νέες καθυστερήσεις. Παράλληλα διαμαρτύρονται προς τις τράπεζες για περιστολή των χρηματοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται φόρμουλα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατανομή προγράμματος ΕΣΠΑ για ΜΜΕ ανά περιφέρεια (ποσό €500 εκατ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ%

FRANCHISE%

ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗ

1,08

0,81

2,8

1,0

0,21

ΑΤΤΙΚΗ

4,68

5,31

6,8

1,5

1,11

Β.ΑΙΓΑΙΟ

0,63

0,54

1,6

1,6

0,13

ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ

0,99

0,99

2,4

0,7

0,22

ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

0,63

0,63

1,8

0,4

0,14

ΗΠΕΙΡΟΣ

0,81

0,72

1,8

0,9

0,17

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1,35

1,35

3,0

1,5

0,3

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

0,63

0,63

0,6

2,7

0,14

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2,88

2,88

8,4

1,9

0,64

ΚΡΗΤΗ

1,35

1,35

2,2

2

0,3

Ν.ΑΙΓΑΙΟ

0,9

0,72

1,4

3,4

0,18

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1,08

1,08

3,2

1,3

0,24

ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ

0,99

0,99

4

1,1

0,22

*Συνολικός προϋπολογισμός €650 εκατ.

*Ο πίνακας αφορά την κατανομή των €500 εκατ. ανά περιφέρεια. Τα επιπλέον €150 εκατ. μοιράστηκαν ως εξής, τουρισμός 100.000.000€, εμπόριο 25.000.000€, υπηρεσίες  25.000.000€.

 

Πηγή: ΣΕΠΕ

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+