Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τη δράση «Digi-retail»


Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην δημόσια διαβούλευση ήταν συνολικά 180 (αν και ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μικρότερος, καθώς οι περισσότεροι επέλεξαν να σχολιάσουν περισσότερα από ένα σημεία της προκήρυξης, καταχωρώντας πολλαπλά σχόλια). Το ενδιαφέρον των επισκεπτών εστιάστηκε κυρίως στο ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και δευτερευόντως στις επιδοτούμενες ενέργειες και στα ποσοστά επιδότησης.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σχετικά με τις γενικές αρχές του προγράμματος «Digi-retail» θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια το Υπουργείο Oικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα ανακοινώσει την τελική προκήρυξη του προγράμματος.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με το πρόγραμμα.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+