Από τη Δευτέρα 29/11/2010 οι αιτήσεις ολοκλήρωσης για το digi-lodge

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 29/11/2010 και ώρα 12:00 μ.μ. οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-lodge», θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

Η ηλεκτρονική δημιουργία και επεξεργασία του Αιτήματος θα γίνεται από την αντίστοιχη επιλογή στον Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού χρήστη, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι το Αίτημα Ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στην ΨΗΦΕΝ Α.Ε. το αργότερο μέχρι και 12 μήνες από την έκδοση της απόφασης αποδοχής και έγκρισης της αίτησης. Η υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης γίνεται ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την υποβολή «φυσικών» αρχείων που τεκμηριώνουν το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Αίτημα (όπως ορίζονται στις παραγράφους 3.2 και 3.3 του Οδηγού Υλοποίησης).

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+