Παράταση υποβολής προτάσεων στο digi retail

Παράταση πήρε η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "digi retail" του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έληγε στις 15/02/2011.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 11/03/2011, στις 14:00.

 

Λόγος της παράτασης, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη συλλογή και υποβολή των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2010), τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της δράσης.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+