Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων για το digi retail

Χθες, στις 14:00 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα "digi-retail". Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 4.450 επενδυτικά σχέδια από όλη την Ελλάδα. Ενώ σε όλες τις περιφέρειες υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός, στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας δεν καλύφθηκε.

 

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τα επενδυτικά σχέδια, έχουν προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής για να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Στη συνέχεια θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την επαλήθευση των στοιχείων και την ορθότητα των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και θα ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης των επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+