Παράταση χρόνου υλοποίησης Δράσης digi-lodge

H εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge.

Ειδικότερα, η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν, ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε προηγούμενης δηλωθείσας διάρκειας, κατά την υποβολή ή έγκριση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

 

Πηγή: digitalaid.gr

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+