Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το "digi-content"

Σήμερα 2/5/2011 ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις πρώτες επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "digi-content", προϋπολογισμού 18,37 εκ ευρώ

Στην πρώτη αυτή φάση εντάσσονται 148 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 18,37 εκατ. ευρώ τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς.

Παράλληλα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση 75 επενδυτικών σχεδίων, και όπου απαιτείται έχουν αποσταλεί αιτήματα διευκρινίσεων προς τις επιχειρήσεις και αναμένονται οι απαντήσεις τους.

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+