Βελτιώνονται συνεχώς τα ελληνικά e-shops

Πρόκειται για μερικές από τις επισημάνσεις της ετήσιας έρευνας καταγραφής και αξιολόγησης των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έδωσε στην δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας. Φέτος αξιολογήθηκαν 228 ηλεκτρονικά καταστήματα, με βάση τους τέσσερις κύριους άξονες που επηρεάζουν την επιτυχία των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με τους online καταναλωτές:

  1. Προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την άυλη επιχείρηση/ συναλλαγή.
  2. Υψηλή αισθητική και ευκολία πλοήγησης στο site.
  3. Δυνατότητες και ασφάλεια πληρωμών.
  4. Προχωρημένες υπηρεσίες για τους online καταναλωτές.

Τα συγκρατημένα (αλλά αυξητικά) ποσοστά των ελλήνων χρηστών του ίντερνετ που αγοράζουν online προϊόντα και/ ή υπηρεσίες (στο 30%-35%) δικαιολογούνται κυρίως λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης που έχουν οι Έλληνες στις αγορές από απόσταση. Συνεπώς, κύριο μέλημα των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης αυτής. Δυστυχώς, όμως, ένα στα δέκα e-shops δεν αναφέρουν ακόμη τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησής τους (δηλαδή, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κοκ.) και, άρα, θα πρέπει να αποφεύγονται από τους online καταναλωτές.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Επίσης, μόνον έξι στα δέκα e-shops έχουν ξεκάθαρη σελίδα, όπου αναφέρονται οι όροι σε σχέση με την πολιτική τους για το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι υψηλό ποσοστό (61%) τών e-shops έχουν πλέον ξεκάθαρους όρους χρήσης, οι οποίοι εξηγούν πολύ αναλυτικά στον online καταναλωτή πώς αντιμετωπίζονται τα σημαντικά θέματα σε μια συναλλαγή, όπως δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, δυνατότητα επικοινωνίας σε περίπτωση διαφωνίας/ επιφύλαξης, δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντων κοκ.

Το γεγονός ότι μόλις το 52% των e-shops δίνει τη δυνατότητα για πληρωμή με πιστωτική κάρτα καταγράφεται ως μια επιχειρηματική ευκαιρία για τις τράπεζες, μέσω των ασφαλών υπηρεσιών τους.

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+