Στην καινοτομία και στο cloud στρέφονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Το 65% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντροανατολική Ευρώπη χρησιμοποιούν κάποιο είδος Cloud υπηρεσιών και λύσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos MORI για λογαριασμό της Microsoft.

Παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό – ψήφο εμπιστοσύνης που δείχνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, φαίνεται πως υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των χρηστών και μη χρηστών του Cloud.
Οι υπέρμαχοι του Cloud  (66% των ερωτηθέντων της ερευνάς) επιχειρηματολογούν και υποστηρίζουν, ότι η ασφάλεια δεδομένων είναι η κύρια αιτία για τη μετάβασή τους στο Cloud και συνεχίζουν αναφέροντας τη βελτιωμένη ασφάλεια στο διαδίκτυο ως ένα ακόμα από τα κυριότερα οφέλη του Cloud. Αντιθέτως, το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε απροθυμία να μετακινηθεί στο Cloud αναφέροντας προβλήματα, όπως είναι η απώλεια και η ασφάλεια δεδομένων.
Σε ότι αφορά την  Ελλάδα το 67% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει το Cloud με ξεκάθαρη προτίμηση στις υπηρεσίες e-mail με ποσοστό 61%, ενώ με ποσοστό 34% ακολουθούν οι υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων.  
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις λύσεις που προσφέρει το Cloud και μάλιστα με αρκετά υψηλά ποσοστά. Ειδικότερα, κύρια αιτία για την υιοθέτηση του Cloud από επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 92% και ακολουθούν η συνέχιση της εργασίας σε περίπτωση καταστροφής με 89% και η ευκολία χρήσης με 87%.  Στον αντίποδα βέβαια είναι όλοι όσοι είναι διστακτικοί απέναντι στις υπηρεσίες Cloud εκφράζοντας την ανησυχία τους σε ότι αφορά την ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 78%, την απώλεια δεδομένων να ακολουθεί με 75% και την ιδιωτικότητα με 67%.
Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη είναι πιο πιθανόν να υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό το Cloud, μέσα στο επόμενο έτος (33%), καθώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία, για να καινοτομούν σε δύσκολα οικονομικά κλίματα και η υιοθέτηση τέτοιων υπηρεσιών ίσως ενισχύσει την ανάπτυξή τους.
Πηγή: ΑΜΠΕ

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+