Βγήκαν τα αποτελέσματα των ΠΕΠ ΙΙ

 Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 € (κατηγορία Ι).

Επιπλέον, αποφασίστηκε η ενίσχυση και των έργων τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ι των άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά είναι 9.406, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων  1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64€.

Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων της κατηγορίας ΙΙ είναι μέχρι 28.02.2014 είτε να έχει υλοποιηθεί το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή να έχει λάβει η επιχείρηση δάνειο τουλάχιστο ίσο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για να δείτε τους πίνακες με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΠΕΠ ΙΙ κάντε κλικ εδώ.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+