Περισσότερα από 70 άρθρα Ελλήνων Φοιτητών ιατρικής του ΑΠΘ στη Wikipedia

Μια καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος Ιατρικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται στο Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ. Φοιτητές της Ιατρικής του εν λόγω τμήματος  μαθαίνουν να αναλύουν και να εμπλουτίζουν τη Wikipedia.

Πλέον περισσότερα από 70 άρθρα Ελλήνων φοιτητών του μαθήματος Ιατρικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. έχουν συμπεριληφθεί στην παγκόσμια βάση δεδομένων, την Wikipedia.Η προσπάθεια και η καινοτόμος αυτή μέθοδος διδασκαλίας ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Wikipedia Education Program. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αφού σχηματίζουν ομάδες 2-3 ατόμων, δουλεύουν στο ίδιο λήμμα, επιμελούνται τη μετάφρασή του στα ελληνικά, και στη συνέχεια τα μεταφρασμένα λήμματα ενσωματώνονται στην ελληνική ορολογία, με απώτερο στόχο την καλύτερη ποιότητα των μεταφρασμένων λημμάτων.

Εκτός από το Ιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ στην νέα μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με τους York Times (29.09.2013) συμμετέχουν και  άλλα μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ στόχος αποτελεί η μελλοντική επέκταση και λειτουργία παρόμοιων προγραμμάτων και σε άλλες σχολές και πανεπιστήμια της Ελλάδας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+