Δεν είναι όλες οι αγορές ίδιες!

Μέχρι πολύ πρόσφατα επικρατούσε η άποψη πως οτιδήποτε προέρχεται από τη μητέρα της τεχνολογίας και του διαδικτύου Silicon Valley, αργά ή γρήγορα θα το αποδεχτούν και θα το απορροφήσουν οι διεθνείς αγορές χωρίς δισταγμό.

Σήμερα, η άποψη αυτή πια δεν ευσταθεί καθώς καμία εταιρεία, κανένας κολοσσός δεν μπορεί να έχει την απαίτηση να διεισδύσει και να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές με νέα προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς πρώτα να έχει μελετήσει και να έχει λάβει υπόψη του τα γεωγραφικά, δημογραφικά και τεχνολογικά στοιχεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την διαμόρφωση των τάσεων και τον τρόπο αντιμετώπισης της τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο.

Μια τέτοια «αλαζονική» συμπεριφορά οδηγεί με βεβαιότητα σε αποτυχία για τον απλούστατο λόγο πως κάθε αγορά διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το επίπεδο και τον τρόπο χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Χρειάζεται, δηλαδή, διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την στρατηγική τοποθέτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα λανσαριστούν σε αυτήν.

Σε ότι αφορά τους τομείς της τεχνολογίας και του διαδικτύου, το επόμενο 1 δις. νέων χρηστών του internet θα αποτελείται από ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, από όλες τις κουλτούρες και τις οικονομίες με διαφορετικές ανάγκες συγκριτικά με αυτές των  Β. Αμερικάνων και Ευρωπαίων early adopters.  

Στο επόμενο κύμα των τεχνολογιών του διαδικτύου θα κυριαρχήσουν όσες εταιρείες επιτύχουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην προτυποποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και στην προσαρμογή αυτών στην κάθε γεωγραφική περιοχή και τα χαρακτηριστικά της. Μόνο με τον σωστό συνδυασμό διεθνών αλλά και τοπικών συνεργασιών μπορεί κερδηθεί το: «ναι, υπάρχει θέση για το προϊόν μου σε αυτή την αγορά».

Και αν αυτά ισχύουν για τους κολοσσούς, φαντασθείτε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι να κινηθούν έτσι και όσες εταιρείες ξεκινούν τώρα (startups) ή προέρχονται από μικρές χώρες όπως Ελλάδα.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+