Αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τις 13 Ιουνίου 2014 στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Από εκείνη την ημέρα τίθεται σε ισχύ η Οδηγία 2011/83/ΕΕ, εναρμονίζοντας την νομοθεσία όλων των κρατών – μελών. Οι αλλαγές επηρεάζουν όλες τις πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα έως τους όρους χρήσης, τους τρόπους πληρωμής, την πολιτική επιστροφών, κα.

Οι αλλαγές αφορούν:

  • Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι όροι χρήσης του eshop
  • Τον τρόπο προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών (αναγραφή τιμών, τυχόν κρυφά κόστη κλπ)
  • Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας online από το eshop τους
  • Τον τρόπο καταβολής της πληρωμής από τον πελάτη προς το eshop
  • Τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων προς τον πελάτη
  • Τη διαδικασία υπαναχώρησης του πελάτη από την αγορά
  • Τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων από το eshop προς τον καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+