Δημιουργήστε μοναδικούς και ακριβής τίτλους για τις σελίδες σας

Υποδείξετε τίτλους σελίδας χρησιμοποιώντας τις ετικέτες τίτλου

Μια ετικέτα τίτλου λέει και στον χρήστη και στις μηχανες αναζήτησης ποιο είναι το θέμα μιας συγκεκριμένης σελίδας. Η <title> ετικέτα πρέπει να τοποθετείται εντός της <head> ετικέτας του εγγράφου HTML (1). Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν μοναδικό τίτλο για κάθε σελίδα στην ιστοσελίδα σας.

head

(1) Ο τίτλος της αρχικής σελίδας για την ιστοσελίδα μας με τις κάρτες Μπέιζμπολ, εστιάζεται στο όνομα και σε τρεις κυρίως τομείς δραστηριοτήτων.

Τα περιεχόμενα του τίτλου της σελίδας εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εάν το έγγραφό σας εμφανίζεται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων της αναζήτησης, τα περιεχόμενα της ετικέτας title συνήθως εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή των αποτελεσμάτων.
Οταν οι λέξεις του τίτλου περιέχονται στο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη εμφανίζονται με έντονη γραφή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να αναγνωρίσουν εάν η σελίδα είναι σχετική με την αναζήτησή τους (2).


Ο τίτλος της αρχικής σας σελίδας μπορεί να εμφανίζει το όνομα της ιστοσελίδας σας / οι επιχειρηματικές σελίδες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και άλλα κομμάτια με σημαντικές πληροφορίες όπως τη φυσική θέση της επιχείρησης ή ίσως να επικεντρώνεται σε μερικές από τις κύριες προσφορές της(3).

result

(2) Ένας χρήστης εκτελεί το ερώτημα [baseball cards]. Μια κύρια σελίδα εμφανίζεται ως αποτέλεσμα, με τον τίτλο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή (δημείωση οι όροι του ερωτήματος που χρησιμοποίησε ο χρήστης εμφανίζονται με έντονη γραφή).

chrome

Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο αποτέλεσμα και επισκεφθεί τη σελίδα, ο τίτλος της σελίδας θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης.

title

(3) Ένας χρήστης εκτελεί το ερώτημα [rarest baseball cards]. Μια σχετική, εσωτερική σελίδα (ο τίτλος είναι μοναδικός για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας) στην ιστοσελίδα μας εμφανίζεται ως αποτέλεσμα.

 

Βέλτιστες πρακτικές

Περιγράψτε με ακρίβεια το περιεχόμενο της σελίδας

Επιλέξτε έναν τίτλο που επικοινωνεί αποτελεσματικά το θέμα του περιεχομένου της σελίδας.

Αποφύγετε να:

  • επιλέξετε έναν τίτλο που δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο της σελίδας.
  • χρησιμοποιήσετε τους προεπιλεγμένους ή ασαφείς τίτλους όπως "Χωρίς τίτλο" ή "Νέα σελίδα 1".

Δημιουργήστε μοναδικές ετικέτες τίτλου για κάθε σελίδα

Στην ιδανική περίπτωση, καθεμία από τις σελίδες σας πρέπει να έχει μια μοναδική ετικέτα τίτλο,
η οποία βοηθά την Google να διαχωρίσει την σελίδα από τις άλλες σελίδες της ιστοσελίδας σας.
 
Αποφύγετε να:
  • χρησιμοποιήσετε μια ενιαία ετικέτα τίτλου σε όλες της σελίδες της ιστοσελίδας σας ή σε μια μεγάλη ομάδα των σελίδων.

Χρησιμοποιήστε σύντομους, αλλά περιγραφικούς τίτλους

Οι τίτλοι μπορεί να είναι τόσο μικροί όσο και κατατοπιστικοί.
Εάν ο τίτλος είναι πολύ μεγάλος, η Google θα εμφανίζει μόνο ένα μέρος του στο το αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Αποφύγετε να:

  • χρησιμοποιείτε εξαιρετικά μεγάλους τίτλους που δεν ωφελούν σε κάτι τους χρήστες.
  • γεμίζετε με περιττές λέξεις κλειδιά τις ετικέτες του τίτλου.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+