Διευκολύνετε την περιήγηση στον ιστότοπό σας

Επιτρέψτε τη δυνατότητα να αφαιρεθεί ένα μέρος του URL.

Η εύκολη περιήγηση στον ιστότοπο επιτρέπει στους επισκέπτες τη γρήγορη εύρεση του περιεχομένου που αναζητούν. Επίσης, διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης στον εντοπισμό του περιεχομένου το οποίο ο υπεύθυνος του ιστοτόπου θεωρεί σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης του Google παρέχονται σε επίπεδο σελίδας, το Google επιθυμεί να γνωρίζει τη θέση της σελίδας στη συνολική διάρθρωση του ιστοτόπου.

Σχεδιάστε την πλοηγηση της ιστοσελίδας σας βασιζόμενοι στην αρχική σας σελίδα.

Όλοι οι ιστότοποι διαθέτουν μια αρχική ή κεντρική σελίδα, η οποία συνήθως σημειώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά επισκεψιμότητας και αποτελεί το σημείο έναρξης της περιήγησης για τους επισκέπτες. Εάν ο ιστότοπός σας αποτελείται από αρκετά μεγάλο αριθμό σελίδων, πρέπει να σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες σας θα μεταβαίνουν από μια γενική σελίδα (την κεντρική σας σελίδα) στις σελίδες που περιέχουν πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έχετε αρκετές σελίδες που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και επομένως είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε μια σελίδα που περιγράφει τις υπόλοιπες σχετικές σελίδες (π.χ. κεντρική σελίδα -> λίστα σχετικών σελίδων -> συγκεκριμένο θέμα); Έχετε εκατοντάδες διαφορετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να ταξινομηθούν σε διαφορετικές σελίδες κατηγοριών και υποκατηγοριών;

Χρησιμοποιήστε ίχνη πλοήγησης

Τα ίχνη πλοήγησης είναι μια σειρά εσωτερικών συνδέσμων στο κάτω ή το επάνω μέρος της σελίδας οι οποίοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να μετακινούνται εύκολα στην προηγούμενη ή την επόμενη κεντρική σελίδα. Στα περισσότερα ίχνη πλοήγησης εμφανίζεται πρώτη η πιο γενική - συνήθως η κεντρική - σελίδα στην αριστερή πλευρά, ενώ στη δεξιά πλευρά παρουσιάζονται σε λίστα τα σημαντικότερα τμήματα του ιστοτόπου.

nav

(1) Η δομή καταλόγου για τον μικρό μας ιστότοπο.

 

nav2

(2) Σύνδεσμοι για ίχνη πλοήγησης που εμφανίζονται σε δευτερεύουσα σελίδα του ιστοτόπου μας

Σκεφτείτε τι θα συμβεί εάν ο χρήστης αφαιρέσει ένα τμήμα της διεύθυνσης

Ορισμένοι χρήστες μπορεί να προσπαθήσουν να επισκεφτούν τη σελίδα σας εισάγοντας ένα τμήμα της διεύθυνσης τοποθεσίας, επομένως πρέπει να έχετε προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιήσει τους συνδέσμους με ίχνη πλοήγησης στη σελίδα, ο χρήστης μπορεί να παραλείψει ένα τμήμα της διεύθυνσης τοποθεσίας ελπίζοντας να βρει ένα γενικότερο περιεχόμενο. Επομένως, μπορεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2010/ και, στη συνέχεια, να καταχωρίσει τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/2008/ στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστούν όλες οι ειδήσεις για το 2008. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανιστεί περιεχόμενο από τον ιστότοπό σας ή ο χρήστης θα λάβει σφάλμα με κωδικό 404 ("δεν βρέθηκε η σελίδα"); Και τι θα συμβεί εάν ο χρήστης μετακινηθεί στο προηγούμενο επίπεδο του καταλόγου, επιλέγοντας τη διεύθυνση http://www.brandonsbaseballcards.com/news/;

Ετοιμάστε δύο χάρτες ιστοτόπου έναν για τους χρήστες και έναν για τις μηχανές αναζήτησης.

Ο χάρτης ιστοτόπου (με πεζούς χαρακτήρες) είναι μια απλή σελίδα στην οποία παρουσιάζεται η δομή του ιστοτόπου και συνήθως αποτελείται από μια λίστα όπου αναγράφονται ιεραρχικά οι σελίδες του ιστοτόπου σας. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέγουν αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία κατά την εύρεση σελίδων στον ιστότοπό σας. Αν και η συγκεκριμένη σελίδα διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης στην ανίχνευση όλων των σελίδων του ιστοτόπου σας, ωστόσο απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες του ιστοτόπου σας.
Η δημιουργία ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε μορφή XML (με κεφαλαίους χαρακτήρες), το οποίο μπορείτε να υποβάλλετε χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία για Webmasters Google, διευκολύνει τον εντοπισμό των σελίδων του ιστοτόπου σας από το Google. Η χρήση ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου εξασφαλίζει (χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό) την ενημέρωση του Google σχετικά με τη βασική διεύθυνση τοποθεσίας που προτιμάτε.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τον προτιμώμενο τομέα). Με το εργαλείο Sitemap Generator ανοιχτού κώδικα του Google μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ένα αρχείο χάρτη για τον ιστότοπό σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες ιστοτόπων μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Βοήθειας για υπεύθυνους ιστού, το οποίο περιλαμβάνει και ένα χρήσιμο οδηγό για τη δημιουργία αρχείων χάρτη ιστοτόπου.

 

nav3

(2) Ένας χρήστης εκτελεί το ερώτημα [baseball cards]. Μια κύρια σελίδα εμφανίζεται ως αποτέλεσμα, με τον τίτλο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή (δημείωση οι όροι του ερωτήματος που χρησιμοποίησε ο χρήστης εμφανίζονται με έντονη γραφή).

nav4

(3) Παράδειγμα ενός χάρτη ιστότοπου σε HTML και σε XML. O HTML χάρτης βοηθάει του χρήστες να βρούν το περιχόμενο που ψάχνουν ενώ ο XML βοηθάει τις μηχανές αναζήτησης να βρούν τις σελίδες του ιστότοπου σας.

Σωστές πρακτικές

Χρησιμοποιήστε μια λογικά ιεραρχημένη δομή

Προσπαθήστε να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη μετάβαση των χρηστών από το γενικό στο εξειδικευμένο περιεχόμενο του ιστοτόπου σας. Προσθέστε σελίδες περιήγησης στα σημεία όπου είναι απαραίτητες και συνδυάστε τις με τους εσωτερικούς συνδέσμους του ιστοτόπου σας.

Αποφύγετε :

  • τη δημιουργία περίπλοκων δικτύων συνδέσμων περιήγησης, συνδέοντας για παράδειγμα κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας με όλες τις υπόλοιπες σελίδες
  • την υπερβολική διάσπαση του περιεχομένου σας σε μικρότερα τμήματα (σε σημείο ώστε να απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι κλικ για την προβολή του περιεχομένου δευτερεύουσων σελίδων) 

Επιλέξτε τη χρήση κειμένου για την περιήγηση

Ελέγχοντας την περιήγηση από σελίδα σε σελίδα μέσω συνδέσμων κειμένου διευκολύνετε την ανίχνευση και την κατανόηση του ιστοτόπου σας από τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης, πολλοί χρήστες προτιμούν αυτή τη μέθοδο περιήγησης, ιδιαίτερα σε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν Flash ή JavaScript.

 Αποφύγετε :
  • τη χρήση μεθόδων περιήγησης που βασίζονται αποκλειστικά σε αναπτυσσόμενα μενού, εικόνες ή κινούμενες εικόνες (παρά το γεγονός ότι αρκετές μηχανές αναζήτησης μπορούν να εντοπίσουν αυτούς τους συνδέσμους, η πρόσβαση στον ιστότοπό σας βελτιώνεται σημαντικά εάν ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις σελίδες μέσω κανονικών συνδέσμων κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει πώς χειρίζεται το Google αρχεία που δεν περιλαμβάνουν κείμενο)
 Εισαγωγή χάρτη ιστοτόπου HTML και χρήση αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε μορφή XML
Ένας απλός χάρτης ιστοτόπου που περιέχει συνδέσμους για όλες ή τις σημαντικότερες σελίδες του ιστοτόπου (εάν ο αριθμός των σελίδων είναι πολύ μεγάλος) είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους επισκέπτες σας. Η δημιουργία ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε μορφή XML εξασφαλίζει τον εντοπισμό των σελίδων του ιστοτόπου σας από τις μηχανές αναζήτησης.

 Αποφύγετε :

  • τη χρήση μη ενημερωμένου χάρτη ιστοτόπου HTML με προβληματικούς συνδέσμους
  • τη δημιουργία χάρτη ιστοτόπου HTML που απλώς εμφανίζει σε λίστα τις σελίδες χωρίς καμία οργάνωση, για παράδειγμα χωρίς ταξινόμηση ανά θέμα

Χρησιμοποιήστε μια χρήσιμη σελίδα 404

Οι χρήστες ενδέχεται να βρεθούν σε μια σελίδα που δεν υπάρχει στον ιστότοπό σας, είτε επιλέγοντας έναν προβληματικό σύνδεσμο είτε πληκτρολογώντας μια λανθασμένη διεύθυνση τοποθεσίας. Δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη σελίδα 404, η οποία θα καθοδηγεί τους χρήστες σε άλλη σελίδα του ιστοτόπου σας που λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να διευκολύνετε σε μεγάλο βαθμό τους επισκέπτες σας. Η σελίδα 404 που θα δημιουργήσετε μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο με τον οποίο ο χρήστης θα επιστρέφει στην κεντρική σελίδα, καθώς και συνδέσμους για το δημοφιλέστερο ή οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο του ιστοτόπου σας. Το Google παρέχει ένα γραφικό στοιχείο 404 το οποίο μπορείτε να ενσωματώσετε στη σελίδα 404 που θα δημιουργήσετε, προσθέτοντας ακόμη περισσότερες χρήσιμες λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία για Webmasters Google προκειμένου να βρείτε τις προελεύσεις των διευθύνσεων τοποθεσίας που προκαλούν την εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος "δεν βρέθηκε".

Αποφύγετε :

  • την ευρετηρίαση των σελίδων 404 σε μηχανές αναζήτησης (βεβαιωθείτε ότι ο server ιστού έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφεται ο κωδικός κατάστασης 404 HTTP όταν ζητούνται από χρήστες σελίδες που δεν υπάρχουν)
  • τη χρήση αόριστων μηνυμάτων, όπως "Δεν βρέθηκε", "404" ή ακόμη την κατάργηση της σελίδας 404
  • τη χρήση σελίδων 404 των οποίων η σχεδίαση δεν συμβαδίζει με την υπόλοιπη εμφάνιση του ιστοτόπου σας

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+