Συντάξτε καλύτερο λεκτικό μέρος για τους συνδέσμους σας

Το λεκτικό μέρος του συνδέσμου, ανάμεσα στις ετικέτες <a href="/..."></a>, είναι το κείμενο στο οποίο κάνοντας κλικ οι χρήστες μεταβαίνουν στον προορισμό του συνδέσμου.

 Επίσης, το κείμενο αυτό δίνει στους χρήστες και στο Google κάποιου είδους πληροφόρηση για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη σελίδα του συνδέσμου. Οι σύνδεσμοι στη σελίδα σας μπορεί να είναι εσωτερικοί—παραπέμποντας τους χρήστες σε άλλες σελίδες του ιστοτόπου σας—ή εξωτερικοί—παραπέμποντας τους χρήστες στο περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, όσο καλύτερο είναι το λεκτικό μέρος του συνδέσμου, τόσο ευκολότερη είναι η περιήγηση των χρηστών αλλά και η κατανόηση των σελίδων προορισμού των συνδέσμων σας από το Google.

betterwords

(1) Το λεκτικό μέρος περιγράφει με ακρίβεια το περιεχόμενο μιας σελίδας


betterwords2Με το κατάλληλο σημείο αγκύρωσης του κειμένου, χρήστες και μηχανές αναζήτησης μπορούν εύκολα να καταλάβουν τι
περιέχουν οι συνδεδεμένες σελίδες.

Σωστές πρακτικές

Επιλέξτε περιγραφικό κείμενο

Το λεκτικό μέρος ενός συνδέσμου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το βασικό θέμα της σελίδας στην οποία παραπέμπει ο σύνδεσμος.

Αποφύγετε :

  • τη χρήση γενικευμένου λεκτικού μέρους, όπως "σελίδα", "άρθρο" ή "κάντε κλικ εδώ"
  • τη χρήση κειμένου εκτός θέματος ή άσχετου με το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία παραπέμπει ο σύνδεσμος
  • τη χρήση της διεύθυνσης τοποθεσίας ως λεκτικό μέρος (ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση τοποθεσίας για λόγους προώθησης ή αναφοράς μιας νέας διεύθυνσης τοποθεσίας του ιστοτόπου)

Δημιουργήστε συνοπτικό κείμενο

Προσπαθήστε να συντάξετε ένα σύντομο και ταυτόχρονα περιγραφικό κείμενο—χρησιμοποιώντας λίγες λέξεις ή μια σύντομη φράση.

 Αποφύγετε :

  • τη χρήση μακροσκελούς λεκτικού μέρους, όπως μια μεγάλη πρόταση ή μια σύντομη παράγραφο

Διαμορφώστε συνδέσμους που εντοπίζονται εύκολα

Διευκολύνετε τους χρήστες να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο κανονικό κείμενο και το λεκτικό μέρος των συνδέσμων σας. Το περιεχόμενο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσχρηστο εάν οι χρήστες δεν αναγνωρίζουν τους συνδέσμους ή τους επιλέγουν κατά λάθος.
 
Αποφύγετε :
  • τη χρήση CSS ή στυλ κειμένου με το οποίο οι σύνδεσμοι εμφανίζονται όπως το κανονικό κείμενο

Μελετήστε προσεκτικά το λεκτικό μέρος και για τους εσωτερικούς συνδέσμους

Συνήθως σκέφτεστε τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε εξωτερικούς ιστοτόπους, ωστόσο, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά το λεκτικό μέρος που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς συνδέσμους, καθώς με αυτόν τον τρόπο διευκολύνετε την περιήγηση των χρηστών αλλά και του Google στον ιστότοπό σας.

Αποφύγετε :

τη χρήση λεκτικών μερών με υπερβολικό αριθμό λέξεων-κλειδιών ή μεγάλο μήκος που στοχεύουν απλώς στην καλύτερη ανίχνευσή τους από τις μηχανές αναζήτησης
τη δημιουργία περιττών συνδέσμων που δεν διευκολύνουν την περιήγηση των χρηστών στον ιστότοπό σας

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+