Γενική οθόνη επεξεργασίας άρθρου

Για να επεξεργασθούμε μια εγγραφή, κάνουμε κλικ στο όνομα της από την λίστα των εγγραφών και εμφανίζεται η οθόνη για την επεξεργασία της.

edit-article

Η οθόνη αυτή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση μιας νέας εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση η οθόνη είναι κενή για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της εγγραφής.

Κάθε οθόνη επεξεργασίας έχει συνήθως δύο στήλες: στην αριστερή στήλη υπάρχουν πεδία για την εισαγωγή του κυρίως περιεχομένου της εγγραφής ενώ στην δεξιά στήλη υπάρχουν πρόσθετες, συμπληρωματικές ρυθμίσεις.

Στην γραμμή εργαλείων θα βρείτε πάντα τα εξής κουμπιά:

  • Αποθήκευση

Αποθηκεύει το άρθρο ή την εγγραφή που επεξεργάζεσθε και επιστρέφει στην οθόνη λίστας εγγραφών.

  • Εφαρμογή

Αποθηκεύει το άρθρο ή την εγγραφή που επεξεργάζεσθε παραμένοντας, όμως,  μέσα στο άρθρο

  • Ακύρωση

Κλείνει το άρθρο ή την εγγραφή που επεξεργάζεσθε χωρίς να αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει.

  • Βοήθεια.

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την οθόνη βοήθειας του Joomla.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+