Μετάφραση περιεχομένου σε άλλες γλώσσες

Το Joomla! υποστηρίζει πολύγλωσσα sites μέσω της εφαρμογής Joom!fish, την οποία την εκτελούμε επιλέγοντας ‘Μεταφράσεις’ στο πίνακα ελέγχου του site ή από την επιλογή ‘Joom!fish’ του μενού ‘Εφαρμογές’ του κεντρικού μενού του Joomla!.

Το Joom!Fish είναι οργανωμένο με ίδιο τρόπο με το Joomla!: διαθέτει έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου, από τον οποίο εκτελούμε την εργασία που επιθυμούμε.

translate

Πίνακας ελέγχου του Joom!Fish

Η επιλογή που αφορά τους διαχειριστές του site είναι αυτή της μετάφρασης (‘Translation’). Μόλις κάνουμε την επιλογή, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα, η οποία είναι ακόμα «κενή».

translate2

Οθόνη μεταφράσεων του Joom!Fish

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα επιλέξει τι θέλουμε να μεταφράσουμε και, κατά συνέπεια, το Joom!fish δεν γνωρίζει ποιο περιεχόμενο να μας εμφανίσει.

Ως πρώτο βήμα, λοιπόν, επιλέγουμε από τα φίλτρα Languages και Content Elements που βρίσκονται δεξιά και πάνω από τον κενό πίνακα με τα περιεχόμενα τι θέλουμε να μεταφράσουμε (φίλτρο Content Elements) και σε ποια γλώσσα (φίλτρο Languages). Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μεταφράσουμε στα αγγλικά τα άρθρα του site μας, επιλέγουμε English και Contents στα δύο πεδία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη, στην οποία βλέπουμε ποια άρθρα υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα, αν έχουν μεταφρασθεί και την κατάσταση της μετάφρασης τους.

translate3
Επιλογή σελίδας προς μετάφραση με το Joom!Fish

Κάτω από τον πίνακα των μεταφράσεων υπάρχουν οι επεξηγήσεις των συμβόλων που εμφανίζονται στην στήλη ‘State’. Εξετάζοντας αυτή την στήλη μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιο περιεχόμενο πρέπει να μεταφρασθεί.

Επίσης, η τελευταία στήλη στον πίνακα είναι αν είναι δημοσιευμένη ή όχι η μετάφραση. Το Joom!fish μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε τις μεταφράσεις μας καθώς δουλεύουμε σε αυτές, χωρίς να τις δημοσιεύουμε, δηλαδή χωρίς να είναι ορατές στους επισκέπτες του site μέχρις ώτου να ολοκληρώσουμε την μετάφραση, να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι σωστή και να την δημοσιεύσουμε.

Για να μεταφράσουμε κάποιο περιεχόμενο (άρθρο στην περίπτωση του παραδείγματος μας), κάνουμε κλικ στον τίτλο του και εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί.

Η οθόνη της μετάφρασης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου που θέλουμε να μεταφράσουμε: άλλα πεδία εμφανίζονται όταν μεταφράζουμε άρθρα, άλλα όταν μεταφράζουμε επιλογές μενού, άλλα όταν μεταφράζουμε ενθέματα κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, το Joom!fish μας εμφανίζει το περιεχόμενο στην αρχική γλώσσα καταχώρησης του και δεξιά ή κάτω του υπάρχουν πεδία για την καταχώρηση της μετάφρασης του κάθε στοιχείου.

Αν δεν επιθυμούμε να μεταφράσουμε κάποιο πεδίο, αρκεί να το αφήσουμε κενό (δεν χρειάζεται να αντιγράψουμε το αρχικό κείμενο).

translate4

Μετάφραση σελίδας με το Joom!Fish

Όταν έχουμε τελειώσει την μετάφραση και θέλουμε να δημοσιευθεί, τσεκάρουμε το πεδίο ‘Published’ στην δεξιά στήλη και πατάμε το πλήκτρο Αποθήκευση.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+