Συχνές Ερωτήσεις

1. Με ποιους τρόπους μπορώ να επικοινωνήσω με την υποστήριξη;

Η υποστήριξη παρέχεται μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και μέσω τηλεφώνου (στους πελάτες που έχουν τηλεφωνική υποστήριξη).

2. Ποιος αποφασίζει για τις ώρες υποστήριξης που απαιτούνται για μια εργασία;

Η ClickMedia μόλις παραλάβει το αίτημα σας, υπολογίζει τις ώρες που απαιτούνται για την εργασία και σας ενημερώνει σχετικά, ώστε να δώσετε την έγκριση σας και να προχωρήσει η υλοποίηση.

3. Μπορώ να έρθω να δούμε κάποια θέματα μαζί στα γραφεία σας;

Φυσικά. Θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση για να ορισθεί μια συνάντηση και τα θέματα που έχετε. Ανάλογα με τις ώρες που θα δαπανηθούν στην συνάντηση, θα χρεωθούν και οι ανάλογες ώρες υποστήριξης.

4. Μπορώ να μιλήσω με τον προγραμματιστή του site;

Ένα site δεν υλοποιείται από έναν άνθρωπο αλλά από μια ομάδα (web designer, web developer, web programmer κλπ). Η υποστήριξη παρέχεται μέσω του Τμήματος Υποστήριξης, το οποίο είναι υπεύθυνο για να δρομολογήσει το αίτημα σας στον κατάλληλο άνθρωπο και να φροντίσει για την επίλυση του προβλήματος σας όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα.

5. Ποια είναι η ελάχιστη χρέωση της τηλεφωνικής υποστήριξης;

Η τηλεφωνική υποστήριξη χρεώνεται ανά 15 λεπτά. Έτσι, ένα τηλεφώνημα 5 λεπτών μετράται ως 15 λεπτά, ένα τηλεφώνημα 35 λεπτών ως 30 λεπτά κ.ο.κ. Δηλαδή γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερα 15λεπτο.

6. Τι είναι bug και τι δεν είναι;

Software bug είναι ένα λάθος, σφάλμα, αποτυχία, ή ελάττωμα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού που το οδηγεί σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά (π.χ. εμφάνιση λανθασμένου αποτελέσματος). Για παράδειγμα, bug είναι όταν πατάτε το πλήκτρο ‘Πάνω’ και πηγαίνει κάτω, δηλαδή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Bug δεν είναι όταν δεν λειτουργεί με τον τρόπο που υποθέτετε. Για παράδειγμα, δεν είναι bug αν δεν υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής ταξινόμησης αντικειμένων ανά γλώσσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του λογισμικού.

7. Γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή για την ανθρωποώρα ανάπτυξης;

Κάθε εργασία έχει ένα βαθμό δυσκολίας και για την υλοποίηση της θα πρέπει να εμπλακεί ο κατάλληλος άνθρωπος, με την κατάλληλη εμπειρία και γνώση (junior, medium, senior). Οι ανθρωποώρες των διαφορετικών επιπέδων τιμολογούνται με διαφορετική τιμή.

8. Πως αποφασίζεται η τιμή της ανθρωποώρας ανάπτυξης;

Η ClickMedia αναλύει τις απαιτήσεις της εργασίας και αποφασίζει για το ποιος είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την συγκεκριμένη εργασία, ώστε να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς.

9. Έχω πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Μπορώ να επικοινωνήσω με την υποστήριξη (τηλεφωνικά ή μέσω email);

Η υποστήριξη που σας παρέχουμε αφορά τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και το έργο που έχουμε υλοποιήσει για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε να δείτε το site σας, περιμένουμε ότι πριν επικοινωνήσει μαζί μας έχετε επιβεβαιώσει ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί σωστά, είναι συνδεδεμένος στο τοπικό δίκτυο / router, έχετε σύνδεση με το internet και μπορείτε να επισκεφθείτε άλλες σελίδες στο internet.

10. Δεν μπορώ να στείλω email.

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το πρόβλημα οφείλεται στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (thunderbird, outlook, windows mail κλπ) και στην σύνδεση με το internet. Η ClickMedia σας παρέχει την υπηρεσία email, όχι την πρόσβαση σε αυτή. Αν μπορείτε να συνδεθείτε στο mail.clickmedia.gr με τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού σας και να διαβάσετε και να στείλετε email από εκεί, τότε το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα στους παραπάνω λόγους και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την μηχανογράφηση σας.